Dziś jest niedziela, 08.12.2019. W dniu dzisiejszym obowiązuje rozkład na dni świąteczne.
Rozkład jazdy

Aktualności

Zmiana taryfy przewozowej od dnia 1 września 2019 r.

2019-08-20

Od dnia 1 września 2019 r. zacznie obowiązywać Uchwała nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Nowe przepisy taryfowe uwzględniają zmianę ilości rodzajów biletów jak również ich zmianę cen, zlikwidowany zostaje istniejący obecnie podział na strefy komunikacyjne a także wprowadzony zostaje tylko jeden rodzaj biletów ulgowych (zamiast obecnie obowiązujących dwóch rodzajów ulg). Nowa uchwała wprowadza także zmiany w wykazie osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów.

Zmiany rodzajów i cen biletów

Bilety i karnety przeznaczone do kasowania.

Nowa uchwała obowiązująca od 01.09.2019 r. przewiduje trzy rodzaje biletów, bilety jednorazowe będące jednocześnie biletami czasowymi 30-minutowymi, bilety 60-minutowe oraz karnety 5-przejazdowe. Bilet jednorazowy będący jednocześnie biletem czasowym 30-minutowym można wykorzystywać jako typowy bilet czasowy 30 – minutowy, ważny na różnych liniach przez 30 minut od skasowania. Ten rodzaj biletu można także wykorzystywać w przejazdach trwających dłużej niż 30 minut ale wtedy bilet ten jest ważny tylko w tym autobusie i w tym kursie, w którym został skasowany.

Rodzaje oraz ceny biletów i karnetów dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny nie ulegają zmianie.

Szczegółowe informacje dotyczące cen biletów znajdziesz tutaj.

 

Informacja dla osób, którym po 31 sierpnia 2019 r. pozostaną niewykorzystane bilety oraz karnety o nieaktualnych nominałach.

Niewykorzystane bilety oraz karnety o nominałach nieaktualnych od 1 września 2019 r. będzie można wykorzystywać w przejazdach na zasadzie łączenia nominałów. Najistotniejszym elementem będzie łączna wartość skasowanych biletów odpowiadająca nowym stawkom taryfowym a nie ich opis rodzajowy. Bilety tzw. „łączone” należy kasować bezpośrednio po sobie. W przypadku braku możliwości odpowiedniego połączenia posiadanych starych nominałów biletów, w kasach ZDiK przy ul. Krakowskiej 42 oraz przy ul. Brama Pilzneńska 3 można już obecnie i będzie można także po 1 września b.r. nabywać specjalne bilety tzw. „dopłaty” o nominałach 30 gr, 40 gr, 60 gr i 80 gr, które umożliwią osiągnięcie wymaganego nowego nominału biletu przy wykorzystaniu przez użytkownika dowolnego z obecnie obowiązujących rodzajów biletów.

 

Bilety elektroniczne odległościowe dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej

W tej grupie biletów uległy zmianie jedynie ceny biletów, nie zmieniły się rodzaje biletów. Ceny biletów elektronicznych odległościowych  obowiązujące od 1 września 2019 r. można zobaczyć tutaj.

 

 Bilety okresowe

W grupie biletów okresowych nowa taryfa przewozowa przewiduje obniżenie obecnie obowiązujących cen biletów. Możliwe do nabycia będą bilety na jedną linię oraz na wszystkie linie. Od dnia 1 września 2019 r. będzie można nabywać bilety okresowe 1-miesieczne, 3-miesięczne, 6-miesięczne oraz 12-miesięczne. Ceny biletów okresowych obowiązujące od 1 września 2019 r. można zobaczyć tutaj.

 

Zmiany w wykazie osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów.

Nowa uchwała obowiązująca od 01.09.2019 r. przyznaje dodatkowe uprawnienia:

do bezpłatnych przejazdów dla:

- dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego

- dzieci uczęszczających do szkół podstawowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa

do ulgowych przejazdów dla:

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu, posiadających Tarnowską Kartę Miejską w wersji premium

 

Nowa uchwała obowiązująca od 01.09.2019 r. likwiduje uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla osób bezrobotnych będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie, przez okres 30 dni od daty uzyskania zaświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie potwierdzającego status osoby bezrobotnej.

 

Szczegółowy wykaz osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów, którym przysługuje uprawnienie z tytułu zapisów uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie, określa załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r.

 ePuap

© Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Administracja serwerem Inetive.pl