Dziś jest poniedziałek, 06.07.2020. W dniu dzisiejszym obowiązuje rozkład na dni robocze.
Rozkład jazdy

Akty prawne

Uchwała nr LVII/694/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Tarnowa z powierzonym zadaniem organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumień między gminami

 Uchwała nr XXVII/281/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Tarnowa z powierzonym zadaniem organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumień między gminami.

 

Uchwała nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.

Uchwała nr XXII/242/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.

 Uchwała Nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób 

 Uchwała nr LIX/706/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób

 
ePuap

© Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Administracja serwerem Inetive.pl