Dziś jest poniedziałek, 06.07.2020. W dniu dzisiejszym obowiązuje rozkład na dni robocze.
Rozkład jazdy

Opis funkcjonalności kasownika dwufunkcyjnego

 

 

Opis ogólny kasownika dwufunkcyjnego KRG-8

 

Kasowniki dwufunkcyjne KRG-8 są najnowszej generacji urządzeniami elektronicznymi służącymi do kasowania tradycyjnych biletów papierowych oraz do rejestracji biletów elektronicznych zakodowanych na kartach bezstykowych. Urządzenia posiadają wbudowane układy do sygnalizacji akustycznej poprawności wykonywanych operacji i możliwość wygłaszania zapowiedzi głosowych. Każdy kasownik wyposażony jest w kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD. Standardowo na wyświetlaczu podawany jest aktualny czas i data oraz zamieszczone są  przyciski służące do wybierania różnych opcji. Odczytanie zawartości elektronicznej karty  lub rejestracja biletu z elektronicznej portmonetki (bilet jednorazowy) odbywa się poprzez zbliżenie elektronicznej karty bezstykowej do wyznaczonego pola z przodu kasownika. 

Elementy kasownika dwufunkcyjnego wraz z opisem ich funkcjonalności:

Ekran z panelem dotykowym

 

W górnej części ekranu podróżny ma przedstawione informacje dotyczące aktualnego czasu i daty oraz przystanku, z którego autobus ostatnio odjechał jak też następnego przystanku na trasie linii. Poniżej części informacyjnej podróżny może skorzystać z wyboru kilku dostępnych opcji, korzystając z panelu dotykowego. 

 

Panel informacyjny

 

Aktualny czas i data - w tej części Podróżny otrzymuje informację o bieżącym czasie i aktualnej dacie, dane te będą zarejestrowane podczas skasowania biletu

 

Przystanek wejściowy – Opis zmienia się w zależności od przebiegu trasy linii i informuje podróżnego, jaki w danej chwili przystanek będzie zaliczony podczas zarejestrowania przejazdu (skasowania biletu) jako przystanek rozpoczęcia podróży.

 

Przystanek wyjściowy – Opis zmienia się w zależności od przebiegu trasy linii i informuje podróżnego, jaki w danej chwili przystanek będzie zaliczony podczas wyrejestrowania przejazdu (przed wyjściem z autobusu) jako przystanek zakończenia podróży.

 

 

Dostępne opcje do wyboru:

 

Podróżny wybierając ta opcję na ekranie ma możliwość:

- przeniesienia na kartę biletu okresowego zakupionego przez Internet

- przeniesienia na kartę doładowania t-portmonetki dokonanego przez Internet

 

- zwrotu na kartę środków, które wyniknęły z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji

 

 

 

Aby móc korzystać z jednorazowych elektronicznych biletów w taryfie odległościowej, podróżny musi posiadać środki za zakup biletu na tzw. t-portmonetce (portmonetce transportowej). Samo posiadanie środków pieniężnych na e-portmonetce (doładowywanej np. gotówką w każdym parkometrze na terenie miasta) nie pozwala na zakup biletu na przejazd. Mając doładowaną e-portmonetkę podróżny wybierając tą opcję na ekranie kasownika ma możliwość przeniesienia części lub całości środków z e-portmonetki na t-portmonetkę.

 

 

Jeżeli podróżny zamierza dokonać zakupu biletów dla siebie i współpasażera (współpasażerów) ewentualnie tylko dla współpasażera (współpasażerów), na ekranie dotykowym wybiera opcję „Zakup biletów dla wielu osób”. Po wybraniu tej opcji na ekranie kasownika pojawi się kolejne okno, na którym podróżny wskazuje jakie bilety zamierza zakupić.

 

 

Wybierając opcję „Dla siebie” podróżny zaznacza chęć zakupu biletu dla siebie, kasownik automatycznie odczyta rodzaj karty (standard lub premium) a także rodzaj uprawnienia do ulgi zakodowany na karcie (bilet normalny, ulgowy lokalny lub ulgowy ustawowy) potwierdzenie wybrania biletu dla siebie nastąpi przez pojawienie się cyfry 1  w kwadracie obok nazwy.

 

Podróżny wybiera dowolną ilość i rodzaj biletów dla współpasażerów. Każde naciśnięcie rodzaju biletu zwiększa deklarowaną do zakupu ilość biletów o czym informuje liczba w kwadracie obok nazwy rodzaju biletu. Dla współpasażera każdy deklarowany do zakupu bilet będzie znajdował się w taryfie standard. Przez cały czas dokonywania przez podróżnego wyboru biletów w zakupie grupowym, w dolnej części ekranu wyświetla się komunikat „Dla zatwierdzenia przyłóż kartę”.

 

Podróżny zatwierdza zakup wybranych biletów przykładając kartę do kasownika, rezygnacja z zakupu odbywa się poprzez wybranie na ekranie dotykowym opcji „Anuluj”.

 

 

Wyrejestrowanie przejazdu i ewentualny zwrot nadpłaconych kwot biletu zakupionego dla innej osoby (innych osób) nastąpi po zbliżeniu karty do kasownika przed wysiadaniem z autobusu, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 1.

 

 

Podróżny wybierając ta opcję na ekranie ma możliwość:

 

- sprawdzenia nabytego rodzaju biletu jednorazowego na karcie

- sprawdzenia posiadanych biletów okresowych na karcie

- sprawdzenia zawartości e-portmonetki oraz t-portmonetki

Kasownik biletów papierowych

 

Miejsce kasowania (dokonywania nadruku) na tradycyjnych biletach papierowych

 

Czytnik kart elektronicznych

 

Miejsce do którego należy przyłożyć lub zbliżyć elektroniczną kartę bezstykową w celu:

  • dokonania zakupu biletu na przejazd

  • sprawdzenia zawartości karty po uprzednim wybraniu przycisku „Sprawdź kartę” na panelu dotykowym kasownika.

 

Kieszeń na kartę elektroniczną

 

Miejsce do którego należy wsunąć kartę elektroniczną w celu:

- przeniesienia środków z e-portmonetki na t-portmonetkę,

- przeniesienia doładowania środków na t-portmonetkę dokonanego przez Internet,

- przeniesienia na kartę biletu okresowego zakupionego przez Internet,

- dokonania zwrotu na kartą środków wynikających z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

 

 

Kartę należy wsunąć do kieszeni kasownika dopiero po wybraniu odpowiedniej opcji na panelu dotykowym kasownika i wygenerowaniu przez kasownik komunikatu o wsunięciu karty do kieszeni kasownika.


Podstawowe informacje
o systemie
Jak otrzymać tarnowską kartę miejską? Sposoby doładowania kart Opis funkcjonalności kasownika dwufunkcyjnego Obsługa elektronicznych kart bezstykowych Punkty Obsługi Klienta Prezentacje
© Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Administracja serwerem Inetive.pl