Dziś jest niedziela, 26.05.2019. W dniu dzisiejszym obowiązuje rozkład na dni świąteczne.
Rozkład jazdy

Opłaty dodatkowe i inne

Opłaty dodatkowe i inne opłaty
opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego biletu lub bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 120,00 zł*
opłata dodatkowa za przejazd na podstawie biletu o nominale zaniżonym nie więcej niż o 20% w stosunku do nominału biletu albo zabranie ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierzęta wyłączone z przewozu 48,00 zł*
w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłaty - wysokość opłat obniża się o 30% 84,00 zł/33,60 zł
opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 360,00 zł
opłata manipulacyjna za czynności związane z zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej pobranej lub naliczonej za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub brak ważnego biletu okresowego podczas przejazdu 7,20 zł

 

*Opłata dodatkowa może ulec zmniejszeniu o 30% pod warunkiem uregulowania jej nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania. Należność przewozowa nie podlega pomniejszeniu.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób.
ePuap

© Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Administracja serwerem Inetive.pl