Dziś jest poniedziałek, 06.07.2020. W dniu dzisiejszym obowiązuje rozkład na dni robocze.
Rozkład jazdy

Opłaty dodatkowe i inne

 

Opłaty dodatkowe i inne opłaty obowiązujące od dnia 01.09.2019 r.
opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego biletu lub bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 160,00 zł*
opłata dodatkowa za przejazd na podstawie biletu o nominale zaniżonym nie więcej niż o 20% w stosunku do nominału biletu albo zabranie ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierzęta wyłączone z przewozu 64,00 zł*
w przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłaty - wysokość opłat obniża się o 30% 112,00 zł/44,80 zł
opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 480,00 zł
opłata manipulacyjna za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej pobranej lub naliczonej za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub brak ważnego biletu okresowego podczas przejazdu 9,60 zł

 

 

*Opłata dodatkowa może ulec zmniejszeniu o 30% pod warunkiem uregulowania jej nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania. Należność przewozowa nie podlega pomniejszeniu.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób 

w związku z uchwałą

nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
ePuap

© Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Administracja serwerem Inetive.pl