Zarząd Dróg i Komunikacji logo
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE
Szukaj
Close this search box.

Bilet elektroniczny odległościowy

Bilet elektroniczny w systemie Tarnowskiej Karty Miejskiej

Bilet elektroniczny jest nowoczesnym nośnikiem biletów tarnowskiej komunikacji miejskiej. Do dnia 31 stycznia 2016 system Tarnowskiej Karty Miejskiej umożliwiał jedynie kodowanie na elektronicznej karcie bezstykowej wyłącznie biletów okresowych. Od dnia 1 lutego 2016 system obejmuje oprócz biletów okresowych również przejazdy jednorazowe.

Sprawdzenie statusu karty oraz rodzaju posiadanej ulgi

Aby korzystać z taryfy odległościowej należy sprawdzić status karty oraz rodzaj posiadanej ulgi zakodowany na karcie.

Status karty oraz ulgę można sprawdzić:

 • w parkomatach na terenie miasta Tarnowa,
 • na kasownikach w autobusach komunikacji miejskiej,
 • w Punktach Obsługi Klienta (POK) znajdujących się: ul. Krakowska 48, Nowa 4, Brama Pilzneńska 3,

Jeżeli status karty (Premium, Standard) lub przyznana ulga są niezgodne z danymi zapisanymi na karcie, należy podejść do punktu POK w celu aktualizacji karty.

Przejazdy jednorazowe według taryfy odległościowej

Koszty przejazdów jednorazowych w systemie Tarnowskiej Karty Miejskiej są uzależnione od ilości przejechanych przystanków na trasie linii i odbywają się na zasadzie rejestracji wejścia do pojazdu oraz rejestracji wyjścia z pojazdu. Podróżny, który korzysta z przejazdów na krótszych odcinkach ponosi mniejszą odpłatność za przejazdy.

Aby zarejestrować miejsce rozpoczęcia podróży, podróżny przykłada swoją kartę miejską do kasownika, kasownik pobiera z t-portmonetki na karcie (tzw. portmonetki transportowej) odpłatność maksymalną przewidzianą w taryfie. Przed opuszczeniem pojazdu podróżny przykłada swoją kartę do kasownika, system oblicza ilość przejechanych przystanków i związaną z tym należność na przejazd, a kasownik dokonuje zwrotu na kartę nadpłaconej kwoty. Zobacz cennik biletów elektronicznych odległościowych dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej.

Przejazdy z przesiadką

Korzystając z biletów elektronicznych odległościowych, podróżny ma możliwość zmniejszenia kosztów podróży realizowanej z przesiadką. Jeżeli przesiadka do innego autobusu i zarejestrowanie przejazdu w tym autobusie nastąpi nie później niż 15 minut po wyrejestrowaniu przejazdu w poprzednim autobusie, wówczas pobrana zostanie należność za przejazd w minimalnej wysokości (jak za przejazd do 3 przystanków). Zobacz cennik biletów elektronicznych odległościowych dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej.

Wniosek o wydanie Tarnowskiej Karty Miejskiej można pobrać:

 • w Urzędzie Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4, pokój nr 1
  poniedziałek od 7:30 do 18:00
  wtorek - piątek od 7:30 do 15:30
 • przy ul. Krakowskiej 48
  poniedziałek - piątek od 9:30 do 16:30
 • przy ul. Brama Pilzneńska 3
  poniedziałek - piątek 8:00 do 15:00
 • na stronie internetowej: www.ekarta.umt.tarnow.pl

Wniosek o wydanie Tarnowskiej Karty Miejskiej należy złożyć:

 • w Urzędzie Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4, pokój nr 1
  poniedziałek od 7:30 do 18:00
  wtorek - piątek od 7:30 do 15:30
 • przy ul. Krakowskiej 48
  poniedziałek - piątek od 9:30 do 16:30
 • przy ul. Brama Pilzneńska 3
  poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:00
 • na stronie internetowej: www.ekarta.umt.tarnow.pl/

Przy składaniu wniosku o wydanie Tarnowskiej Karty Miejskiej należy:

 • przedłożyć dowód osobisty,
 • dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne (35x45 mm),
 • dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów tarnowską komunikacją miejską (w przypadku osób których to dotyczy).

Rodzaje elektronicznych portmonetek na Tarnowskiej Karcie Miejskiej

Na elektronicznej karcie funkcjonującej w systemie Tarnowskiej Karty Miejskiej znajdują się dwa rodzaje elektronicznych portmonetek:

 1. t-portmonetka (tzw. portmonetka transportowa), z której można korzystać, realizując przejazdy autobusami tarnowskiej komunikacji miejskiej,
 2. e-portmonetka, z której można korzystać, opłacając wszystkie dostępne w systemie usługi miejskie. E-portmonetkę można doładować gotówką w każdym parkomacie na terenie miasta Tarnowa lub w budynku Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4.

Aby podróżny mógł dokonać opłaty za przejazd według taryfy odległościowej, musi posiadać na t-portmonetce ilość środków wystarczającą do opłacenia przejazdu.

Sposoby doładowania t-portmonetki

Właściciel karty może doładować t-portmonetkę na kilka sposobów:

 1. Doładowanie ze strony internetowej
  Na stronie internetowej www.ekarta.umt.tarnow.pl należy wybrać opcję „Doładuj kartę”. SDK czyli System Doładowania Kart po zalogowaniu się użytkownika numerem karty i podaniu hasła umożliwi dokonanie doładowania t-portmonetki na karcie.
  WAŻNE: Aby środki zasiliły t-portmonetkę, należy doładowanie dokonane przez Internet przenieść na kartę. Można to uczynić w każdym kasowniku, wybierając opcję „Przeniesienie doładowania internetowego zwrot reklamacji”, a następnie po wsunięciu karty w szczelinę kasownika – doładowanie przeniesie się automatycznie.
 2. Doładowanie poprzez przeniesienie z e-portmonetki na t-portmonetkę
  Posiadając środki na e-portmonetce, można dokonać przeniesienia części lub całości zawartości e-portmonetki na t-portmonetkę. Przeniesienia można dokonać w każdym kasowniku w autobusach tarnowskiej komunikacji miejskiej, wybierają opcję na kasowniku „Przeniesienie z e-portmonetki na t-portmonetkę”. Przeniesienia można dokonać również w Punkcie Obsługi Klienta.
 3. Doładowanie t-portmonetki w Punkcie Obsługi Klienta
  Doładowanie t-portmonetki może zostać zrealizowane w Punktach Obsługi Klienta.

Opis ogólny kasownika dwufunkcyjnego KRG-8

Kasowniki dwufunkcyjne KRG-8 są najnowszej generacji urządzeniami elektronicznymi służącymi do kasowania tradycyjnych biletów papierowych oraz do rejestracji biletów elektronicznych zakodowanych na kartach bezstykowych. Urządzenia posiadają wbudowane układy do sygnalizacji akustycznej poprawności wykonywanych operacji i możliwość wygłaszania zapowiedzi głosowych. Każdy kasownik wyposażony jest w kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD. Standardowo na wyświetlaczu podawany jest aktualny czas i data oraz zamieszczone są przyciski służące do wybierania różnych opcji. Odczytanie zawartości elektronicznej karty lub rejestracja biletu z elektronicznej portmonetki (bilet jednorazowy) odbywa się poprzez zbliżenie elektronicznej karty bezstykowej do wyznaczonego pola z przodu kasownika.

Elementy kasownika dwufunkcyjnego wraz z opisem ich funkcji

Ekran z panelem dotykowym

W górnej części ekranu podróżny ma przedstawione informacje dotyczące aktualnego czasu i daty oraz przystanku, z którego autobus ostatnio odjechał, jak też następnego przystanku na trasie linii. Poniżej części informacyjnej podróżny może skorzystać z wyboru kilku dostępnych opcji, korzystając z panelu dotykowego.

Panel informacyjny

Aktualny czas i data - w  tej części Podróżny otrzymuje informację o bieżącym czasie i aktualnej dacie, dane te będą zarejestrowane podczas skasowania biletu

Przystanek wejściowy - opis zmienia się w zależności od przebiegu trasy linii i informuje podróżnego, jaki w danej chwili przystanek będzie zaliczony podczas zarejestrowania przejazdu (skasowania biletu) jako przystanek rozpoczęcia podróży.

Przystanek wyjściowy - opis zmienia się w zależności od przebiegu trasy linii i informuje podróżnego, jaki w danej chwili przystanek będzie zaliczony podczas wyrejestrowania przejazdu (przed wyjściem z autobusu) jako przystanek zakończenia podróży.

Dostępne opcje do wyboru

Przeniesienie doładowania internetowego
Podróżny wybierając ta opcję na ekranie ma możliwość:

 • przeniesienia na kartę biletu okresowego zakupionego przez Internet
 • przeniesienia na kartę doładowania t-portmonetki dokonanego przez Internet
 • zwrotu na kartę środków, które wyniknęły z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji

Aby móc korzystać z jednorazowych elektronicznych biletów w taryfie odległościowej, podróżny musi posiadać środki za zakup biletu na tzw. t-portmonetce (portmonetce transportowej). Samo posiadanie środków pieniężnych na e-portmonetce (doładowywanej np. gotówką w każdym parkometrze na terenie miasta) nie pozwala na zakup biletu na przejazd. Mając doładowaną e-portmonetkę podróżny wybierając tą opcję na ekranie kasownika ma możliwość przeniesienia części lub całości środków z e-portmonetki na t-portmonetkę.

Zakup biletu dla wielu osób
Jeżeli podróżny zamierza dokonać zakupu biletów dla siebie i współpasażera (współpasażerów) ewentualnie tylko dla współpasażera (współpasażerów), na ekranie dotykowym wybiera opcję „Zakup biletów dla wielu osób”. Po wybraniu tej opcji na ekranie kasownika pojawi się kolejne okno, na którym podróżny wskazuje jakie bilety zamierza zakupić.

Wybierając opcję „Dla siebie” podróżny zaznacza chęć zakupu biletu dla siebie, kasownik automatycznie odczyta rodzaj karty (standard lub premium) a także rodzaj uprawnienia do ulgi zakodowany na karcie (bilet normalny, ulgowy lokalny lub ulgowy ustawowy) potwierdzenie wybrania biletu dla siebie nastąpi przez pojawienie się cyfry 1 w kwadracie obok nazwy.

Podróżny wybiera dowolną ilość i rodzaj biletów dla współpasażerów. Każde naciśnięcie rodzaju biletu zwiększa deklarowaną do zakupu ilość biletów o czym informuje liczba w kwadracie obok nazwy rodzaju biletu. Dla współpasażera każdy deklarowany do zakupu bilet będzie znajdował się w taryfie standard. Przez cały czas dokonywania przez podróżnego wyboru biletów w zakupie grupowym w dolnej części ekranu wyświetla się komunikat „Dla zatwierdzenia przyłóż kartę”.

Podróżny zatwierdza zakup wybranych biletów, przykładając kartę do kasownika. Rezygnacja z zakupu odbywa się poprzez wybranie na ekranie dotykowym opcji „Anuluj”.

Wyrejestrowanie przejazdu i ewentualny zwrot nadpłaconych kwot biletu zakupionego dla innej osoby (innych osób) nastąpi po zbliżeniu karty do kasownika przed wysiadaniem z autobusu, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 1.

Sprawdzenie karty
Podróżny wybierając ta opcję na ekranie ma możliwość:

 • sprawdzenia nabytego rodzaju biletu jednorazowego na karcie
 • sprawdzenia posiadanych biletów okresowych na karcie
 • sprawdzenia zawartości e-portmonetki oraz t-portmonetki

Kasownik biletów papierowych

Miejsce kasowania (dokonywania nadruku) na tradycyjnych biletach papierowych

Czytnik kart elektronicznych

Miejsce, do którego należy przyłożyć lub zbliżyć elektroniczną kartę bezstykową w celu:

 • dokonania zakupu biletu na przejazd
 • sprawdzenia zawartości karty po uprzednim wybraniu przycisku „Sprawdź kartę” na panelu dotykowym kasownika

Kieszeń na kartę elektroniczną

Miejsce, do którego należy wsunąć kartę elektroniczną w celu:

 • przeniesienia środków z e-portmonetki na t-portmonetkę
 • przeniesienia doładowania środków na t-portmonetkę dokonanego przez Internet
 • przeniesienia na kartę biletu okresowego zakupionego przez Internet
 • dokonania zwrotu na kartą środków wynikających z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

Kartę należy wsunąć do kieszeni kasownika dopiero po wybraniu odpowiedniej opcji na panelu dotykowym kasownika i wygenerowaniu przez kasownik komunikatu o wsunięciu karty do kieszeni kasownika.

1. Standardowy zakup elektronicznego biletu jednorazowego w taryfie odległościowej

Podróżny który chce nabyć bilet w taryfie odległościowej, po wejściu do pojazdu przykłada kartę do kasownika w części opisowej „ZBLIŻ KARTĘ”. Kasownik odczytuje rodzaj karty (premium lub standard) oraz zakodowany na karcie aktualny rodzaj biletu (normalny, ulgowy lokalny, ulgowy ustawowy) po dokonaniu prawidłowego skasowania generuje pojedynczy sygnał dźwiękowy i pobiera należność z grupy taryfowej przejazdu na odległości powyżej 25 przystanków. Przy prawidłowym zarejestrowaniu skasowania kasownik wygeneruje pojedynczy sygnał dźwiękowy a na ekranie kasownika zostanie wyświetlona informacja o pobranej kwocie oraz stanie t-portmonetki po wykonanej operacji.

Przed wyjściem z autobusu, w celu wyrejestrowania przejazdu i ewentualnego zwrotu nadpłaconej kwoty (przy przejeździe krótszym niż na odległość 26 przystanków) podróżny przykłada kartę do kasownika. Po prawidłowym wyrejestrowaniu przejazdu kasownik generuje pojedynczy sygnał dźwiękowy a na ekranie kasownika zostanie wyświetlona informacja o zwróconej kwocie oraz stanu t-portmonetki po wykonanej operacji. Wyrejestrowania przejazdu można dokonać w czasie gdy autobus odjechał z przystanku poprzedzającego zaplanowane wyjście aż do chwili zatrzymania się na przystanku, na którym podróżny zamierza wysiadać.

Opisane powyżej czynności dotyczą sytuacji, gdy podróżny posiada na t-portmonetce środki na nabycie biletu na przejazd.

Prezentacja czynności podróżnego korzystającego z biletu elektronicznego odległościowego.

Sytuacje nietypowe podczas prób kasowania biletów

Skasowanie niepewne biletu z elektronicznej portmonetki

Jeżeli podczas kasowania biletu z elektronicznej portmonetki kasownik z jakiegoś powodu (zbyt szybkie zniknięcie karty z pola anteny, drgania pojazdu, zbyt duża odległość karty od kasownika, itp.) uzna, że operacja skasowania mogła się nie udać, to taka sytuacja jest sygnalizowana poprzez potrójny sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie stosownego komunikatu (nie jest wtedy wyświetlana informacja o kwocie pobrania i stanie elektronicznej t-portmonetki):

Dla zweryfikowania poprawności skasowania podróżny powinien wybrać na kasowniku operację sprawdzenia stanu karty. Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że kasownik nie dokonał skasowania biletu wówczas podróżny powinien ponownie przyłożyć kartę do kasownika celem pobrania należności za przejazd.

Inne sytuacje nietypowe

W sytuacjach nietypowych, kasownik wygeneruje potrójny sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu kasownika pojawi się stosowny komunikat informacyjny. Podróżny w takiej sytuacji może dokonać sprawdzenia swojej karty w kasowniku, wybierając opcję sprawdzenia karty. W sytuacjach wątpliwych dotyczących braku środków na karcie, ważności karty, uszkodzenia karty itp. podróżny powinien udać się do Punktu Obsługi Klienta celem wyjaśnienia problemu.

2. Podróżny posiada na karcie ważny bilet okresowy

Pasażer chcąc sprawdzić stan swojej karty, powinien wybrać na panelu dotykowym kasownika opcję „Sprawdzenie karty" i dopiero wtedy zbliżyć kartę do kasownika.

Podróżny, który posiada na swojej karcie bilet okresowy nie powinien przykładać karty do kasownika. Jeżeli podróżny zbliży swoją kartę do kasownika, wówczas gdy t-portmonetka będzie doładowana odpowiednią kwotą kasownik pobierze należność za przejazd w taryfie odległościowej.

3. Zakup biletu dla innej osoby (innych osób)

Podróżny, który posiada na swojej karcie wystarczającą ilość środków na t-portmonetce, może nabyć bilet dla innej osoby lub kilku osób. Operację wykonuje się poprzez wybranie przycisku „Zakup biletów dla wielu osób” na panelu dotykowym ekranu kasownika. Po wybraniu tej opcji na ekranie kasownika pojawi się kolejne okno, na którym podróżny wskazuje, jakie bilety zamierza zakupić.

Wybierając opcję „Dla siebie”, podróżny zaznacza chęć zakupu biletu dla siebie, kasownik automatycznie odczyta rodzaj karty (standard lub premium), a także rodzaj uprawnienia do ulgi zakodowany na karcie (bilet normalny, ulgowy lokalny lub ulgowy ustawowy). Potwierdzenie wybrania biletu dla siebie nastąpi przez pojawienie się cyfry 1 w kwadracie obok nazwy.

Podróżny wybiera dowolną ilość i rodzaj biletów dla współpasażerów. Każde naciśnięcie rodzaju biletu zwiększa deklarowaną do zakupu ilość biletów, o czym informuje liczba w kwadracie obok nazwy rodzaju biletu. Dla współpasażera każdy deklarowany do zakupu bilet będzie znajdował się w taryfie standard. Przez cały czas dokonywania przez podróżnego wyboru biletów w zakupie grupowym, w dolnej części ekranu wyświetla się komunikat „Dla zatwierdzenia przyłóż kartę”.

Podróżny zatwierdza zakup wybranych biletów, przykładając kartę do kasownika, rezygnacja z zakupu odbywa się poprzez wybranie na ekranie dotykowym opcji „Anuluj”.

Właściciel karty ma około 5 sekund na przyłożenie karty do kasownika celem skasowania biletu. Jeżeli w ciągu tych 5 sekund karta nie pojawi się w polu anteny kasownika, to kasownik samoczynnie powraca do stanu normalnego. Jeżeli we właściwym czasie karta zostanie zbliżona do kasownika, wówczas zostanie dokonane skasowanie biletu i zarejestrowanie przejazdu zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 1.

Wyrejestrowanie przejazdu i ewentualny zwrot nadpłaconych kwot biletu zakupionego dla siebie oraz dla innej osoby (innych osób) nastąpi po zbliżeniu karty do kasownika przed wysiadaniem z autobusu, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 1.

4. Sprawdzenie stanu karty

Sprawdzenie stanu karty jest dokonywane przez kasownik po wybraniu przez użytkownika przycisku "Sprawdzenie karty" na ekranie głównym. Zostanie on zaznaczony, dodatkowo zostanie wygenerowany pojedynczy sygnał dźwiękowy. Właściciel karty ma około 5 sekund na przyłożenie karty do kasownika celem zrealizowania opcji sprawdzenia stanu karty. Jeżeli w ciągu tych 5 sekund karta nie pojawi się w polu anteny kasownika, to kasownik samoczynnie powróci do stanu normalnego (kasownik rozpoczyna wyświetlanie daty i czasu). Jeżeli karta zostanie przyłożona do kasownika (pojawi się w polu anteny kasownika), to kasownik rozpocznie wyświetlanie informacji o elektronicznej portmonetce i bilecie okresowym. Poniższy rysunek przedstawia interfejs kasownika podczas sprawdzania biletu elektronicznego.

Na ekranie kasownika kolorem bordowym zaznaczony jest rodzaj oraz ilość biletów odległościowych zakupionych poprzez rejestrację przejazdu lub też poprzez opcję ZAKUP BILETÓW DLA WIELU OSÓB.

UWAGA: w opcji SPRAWDZENIE KARTY system informuje o biletach zakupionych w aktualnym kursie, tj. po wyrejestrowaniu przejazdu wskazywana jest zerowa ilość biletów, gdyż wszystkie bilety zostały już “zużyte”.

5. Przeniesienie środków z e-portmonetki na t-portmonetkę

Aby móc korzystać z jednorazowych elektronicznych biletów w taryfie odległościowej, podróżny musi posiadać środki za zakup biletu na tzw. t-portmonetce (portmonetce transportowej). Samo posiadanie środków pieniężnych na e-portmonetce (doładowywanej np. gotówką w każdym parkometrze na terenie miasta) nie pozwala na zakup biletu na przejazd. Mając doładowaną e-portmonetkę, podróżny wybierając tą opcję na ekranie kasownika, ma możliwość przeniesienia części lub całości środków z e-portmonetki na t-portmonetkę.

Chcąc dokonać przeniesienia środków z e-portmonetki na t-portmonetkę, po wybraniu przez użytkownika przycisku "Przeniesienie z e-portmonetki na t-portmonetkę" pojawi się kolejny ekran, na którym można ustalić kwotę do przeniesienia.

Przyciskami +/- podróżny ustala kwotę przeniesienia. Po ustaleniu kwoty do przeniesienia i jej zatwierdzeniu przyciskiem "Akceptuj", na ekranie kasownika pojawi się komunikat informujący o konieczności włożenia karty do kieszeni kasownika. Po pojawieniu się komunikatu, podróżny ma około 5 sekund na umieszczenie karty w szczelinie / kieszeni kasownika. Jeżeli w ciągu 5 sekund karta nie zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to kasownik samoczynnie powróci do stanu normalnego. Rezygnacja z przeniesienia może się również odbyć poprzez wybranie na ekranie kasownika przycisku "Anuluj".

Jeżeli karta zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to na ekranie kasownika pojawi się komunikat:

i w tym czasie kasownik dokona automatycznego przeniesienia wskazanej uprzednio kwoty. Po wykonanej operacji na ekranie kasownika pojawi się komunikat informujący o kwocie przeniesienia oraz o stanie t-portmonetki po dokonanym przeniesieniu.

6. Przeniesienie doładowania internetowego, zwrot reklamacji

Podróżny wybierając tą opcję na ekranie, ma możliwość:

 • przeniesienia na kartę biletu okresowego zakupionego przez Internet
 • przeniesienia na kartę doładowania t-portmonetki dokonanego przez Internet
 • zwrotu na kartę środków, które wyniknęły z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji

Chcąc dokonać jednej lub kilku z w/w możliwych operacji, po wybraniu przez użytkownika przycisku "Przeniesienie doładowania internetowego, Zwrot reklamacji" na ekranie głównym pojawi się komunikat informujący o konieczności włożenia karty do kieszeni kasownika. Po wybraniu przycisku i pojawieniu się komunikatu, podróżny ma około 5 sekund na umieszczenie karty w szczelinie/kieszeni kasownika. Jeżeli w ciągu 5 sekund karta nie zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to kasownik samoczynnie powróci do stanu normalnego. Jeżeli karta zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to na ekranie kasownika pojawi się komunikat:

a po dokonanej operacji przeniesienia na ekranie pojawi się stosowny komunikat informacyjny.

W trakcie doładowania internetowego mogą wystąpić następujące sytuacje:

 • brak w systemie zdefiniowanych dla karty doładowań internetowych lub zwrotów reklamacji (np. dokonany przelew jeszcze nie wpłynął na konto ZDiK)
 • doładowanie internetowe jest niemożliwe do zrealizowania (np. dokonany przelew jeszcze nie wpłynął na konto ZDiK)
 • karta została wyjęta z kieszeni kasownika i nie jest możliwe wykonanie doładowania internetowego
 • karta została poprawnie doładowana internetowo lub odebrano należność z tytułu pozytywie rozpatrzonej reklamacji

Każda z tych sytuacji spowoduje wygenerowanie potrójnego sygnału dźwiękowego oraz wyświetlenie stosownego komunikatu na ekranie kasownika.

Kompleksowa obsługa podróżnych będących użytkownikami systemu Tarnowskiej Karty Miejskiej odbywa się w dwóch Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa.

1. Kasa biletowa Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 48

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od 9:30 do 16:30
tel. 14 621 58 68


 

2. Kasa biletowa Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie przy ul. Brama Pilzneńska 3

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:00
tel. 14 688 31 31


Podstawowe informacje o systemie

Bilet elektroniczny w systemie Tarnowskiej Karty Miejskiej

Bilet elektroniczny jest nowoczesnym nośnikiem biletów tarnowskiej komunikacji miejskiej. Do dnia 31 stycznia 2016 system Tarnowskiej Karty Miejskiej umożliwiał jedynie kodowanie na elektronicznej karcie bezstykowej wyłącznie biletów okresowych. Od dnia 1 lutego 2016 system obejmuje oprócz biletów okresowych również przejazdy jednorazowe.

 

Sprawdzenie statusu karty oraz rodzaju posiadanej ulgi

Aby korzystać z taryfy odległościowej należy sprawdzić status karty oraz rodzaj posiadanej ulgi zakodowany na karcie.

Status karty oraz ulgę można sprawdzić:

 • w parkomatach na terenie miasta Tarnowa,
 • na kasownikach w autobusach komunikacji miejskiej,
 • w Punktach Obsługi Klienta (POK) znajdujących się: ul. Krakowska 48, Nowa 4, Brama Pilzneńska 3,

Jeżeli status karty (Premium, Standard) lub przyznana ulga są niezgodne z danymi zapisanymi na karcie, należy podejść do punktu POK w celu aktualizacji karty.

 

Przejazdy jednorazowe według taryfy odległościowej

Koszty przejazdów jednorazowych w systemie Tarnowskiej Karty Miejskiej są uzależnione od ilości przejechanych przystanków na trasie linii i odbywają się na zasadzie rejestracji wejścia do pojazdu oraz rejestracji wyjścia z pojazdu. Podróżny, który korzysta z przejazdów na krótszych odcinkach ponosi mniejszą odpłatność za przejazdy.

Aby zarejestrować miejsce rozpoczęcia podróży, podróżny przykłada swoją kartę miejską do kasownika, kasownik pobiera z t-portmonetki na karcie (tzw. portmonetki transportowej) odpłatność maksymalną przewidzianą w taryfie. Przed opuszczeniem pojazdu podróżny przykłada swoją kartę do kasownika, system oblicza ilość przejechanych przystanków i związaną z tym należność na przejazd, a kasownik dokonuje zwrotu na kartę nadpłaconej kwoty. Zobacz cennik biletów elektronicznych odległościowych dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej.

 

Przejazdy z przesiadką

Korzystając z biletów elektronicznych odległościowych, podróżny ma możliwość zmniejszenia kosztów podróży realizowanej z przesiadką. Jeżeli przesiadka do innego autobusu i zarejestrowanie przejazdu w tym autobusie nastąpi nie później niż 15 minut po wyrejestrowaniu przejazdu w poprzednim autobusie, wówczas pobrana zostanie należność za przejazd w minimalnej wysokości (jak za przejazd do 3 przystanków). Zobacz cennik biletów elektronicznych odległościowych dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej.

 

Jak otrzymać Tarnowską Kartę Miejską?

Wniosek o wydanie Tarnowskiej Karty Miejskiej można pobrać:

 • w Urzędzie Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4, pokój nr 1
  poniedziałek od 7:30 do 18:00
  wtorek – piątek od 7:30 do 15:30
 • przy ul. Krakowskiej 48
  poniedziałek – piątek od 9:30 do 16:30
 • przy ul. Brama Pilzneńska 3
  poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00
 • na stronie internetowej: www.ekarta.umt.tarnow.pl

Wniosek o wydanie Tarnowskiej Karty Miejskiej należy złożyć:

 • w Urzędzie Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4, pokój nr 1
  poniedziałek od 7:30 do 18:00
  wtorek – piątek od 7:30 do 15:30
 • przy ul. Krakowskiej 48
  poniedziałek – piątek od 9:30 do 16:30
 • przy ul. Brama Pilzneńska 3
  poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00
 • na stronie internetowej: www.ekarta.umt.tarnow.pl/

Przy składaniu wniosku o wydanie Tarnowskiej Karty Miejskiej należy:

 • przedłożyć dowód osobisty,
 • dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne (35×45 mm),
 • dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów tarnowską komunikacją miejską (w przypadku osób których to dotyczy).
Sposoby doładowania kart

Rodzaje elektronicznych portmonetek na Tarnowskiej Karcie Miejskiej

Na elektronicznej karcie funkcjonującej w systemie Tarnowskiej Karty Miejskiej znajdują się dwa rodzaje elektronicznych portmonetek:

 1. t-portmonetka (tzw. portmonetka transportowa), z której można korzystać, realizując przejazdy autobusami tarnowskiej komunikacji miejskiej,
 2. e-portmonetka, z której można korzystać, opłacając wszystkie dostępne w systemie usługi miejskie. E-portmonetkę można doładować gotówką w każdym parkomacie na terenie miasta Tarnowa lub w budynku Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4.

Aby podróżny mógł dokonać opłaty za przejazd według taryfy odległościowej, musi posiadać na t-portmonetce ilość środków wystarczającą do opłacenia przejazdu.

Sposoby doładowania t-portmonetki

Właściciel karty może doładować t-portmonetkę na kilka sposobów:

 1. Doładowanie ze strony internetowej
  Na stronie internetowej www.ekarta.umt.tarnow.pl należy wybrać opcję „Doładuj kartę”. SDK czyli System Doładowania Kart po zalogowaniu się użytkownika numerem karty i podaniu hasła umożliwi dokonanie doładowania t-portmonetki na karcie.
  WAŻNE: Aby środki zasiliły t-portmonetkę, należy doładowanie dokonane przez Internet przenieść na kartę. Można to uczynić w każdym kasowniku, wybierając opcję „Przeniesienie doładowania internetowego zwrot reklamacji”, a następnie po wsunięciu karty w szczelinę kasownika – doładowanie przeniesie się automatycznie.
 2. Doładowanie poprzez przeniesienie z e-portmonetki na t-portmonetkę
  Posiadając środki na e-portmonetce, można dokonać przeniesienia części lub całości zawartości e-portmonetki na t-portmonetkę. Przeniesienia można dokonać w każdym kasowniku w autobusach tarnowskiej komunikacji miejskiej, wybierają opcję na kasowniku „Przeniesienie z e-portmonetki na t-portmonetkę”. Przeniesienia można dokonać również w Punkcie Obsługi Klienta.
 3. Doładowanie t-portmonetki w Punkcie Obsługi Klienta
  Doładowanie t-portmonetki może zostać zrealizowane w Punktach Obsługi Klienta.
Opis funkcji kasownika dwufunkcyjnego

Opis ogólny kasownika dwufunkcyjnego KRG-8

Kasowniki dwufunkcyjne KRG-8 są najnowszej generacji urządzeniami elektronicznymi służącymi do kasowania tradycyjnych biletów papierowych oraz do rejestracji biletów elektronicznych zakodowanych na kartach bezstykowych. Urządzenia posiadają wbudowane układy do sygnalizacji akustycznej poprawności wykonywanych operacji i możliwość wygłaszania zapowiedzi głosowych. Każdy kasownik wyposażony jest w kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD. Standardowo na wyświetlaczu podawany jest aktualny czas i data oraz zamieszczone są przyciski służące do wybierania różnych opcji. Odczytanie zawartości elektronicznej karty lub rejestracja biletu z elektronicznej portmonetki (bilet jednorazowy) odbywa się poprzez zbliżenie elektronicznej karty bezstykowej do wyznaczonego pola z przodu kasownika.

 

Elementy kasownika dwufunkcyjnego wraz z opisem ich funkcji

Ekran z panelem dotykowym

W górnej części ekranu podróżny ma przedstawione informacje dotyczące aktualnego czasu i daty oraz przystanku, z którego autobus ostatnio odjechał, jak też następnego przystanku na trasie linii. Poniżej części informacyjnej podróżny może skorzystać z wyboru kilku dostępnych opcji, korzystając z panelu dotykowego.

Panel informacyjny

Aktualny czas i data – w  tej części Podróżny otrzymuje informację o bieżącym czasie i aktualnej dacie, dane te będą zarejestrowane podczas skasowania biletu

Przystanek wejściowy – opis zmienia się w zależności od przebiegu trasy linii i informuje podróżnego, jaki w danej chwili przystanek będzie zaliczony podczas zarejestrowania przejazdu (skasowania biletu) jako przystanek rozpoczęcia podróży.

Przystanek wyjściowy – opis zmienia się w zależności od przebiegu trasy linii i informuje podróżnego, jaki w danej chwili przystanek będzie zaliczony podczas wyrejestrowania przejazdu (przed wyjściem z autobusu) jako przystanek zakończenia podróży.

Dostępne opcje do wyboru

Przeniesienie doładowania internetowego
Podróżny wybierając ta opcję na ekranie ma możliwość:

 • przeniesienia na kartę biletu okresowego zakupionego przez Internet
 • przeniesienia na kartę doładowania t-portmonetki dokonanego przez Internet
 • zwrotu na kartę środków, które wyniknęły z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji

Aby móc korzystać z jednorazowych elektronicznych biletów w taryfie odległościowej, podróżny musi posiadać środki za zakup biletu na tzw. t-portmonetce (portmonetce transportowej). Samo posiadanie środków pieniężnych na e-portmonetce (doładowywanej np. gotówką w każdym parkometrze na terenie miasta) nie pozwala na zakup biletu na przejazd. Mając doładowaną e-portmonetkę podróżny wybierając tą opcję na ekranie kasownika ma możliwość przeniesienia części lub całości środków z e-portmonetki na t-portmonetkę.

Zakup biletu dla wielu osób
Jeżeli podróżny zamierza dokonać zakupu biletów dla siebie i współpasażera (współpasażerów) ewentualnie tylko dla współpasażera (współpasażerów), na ekranie dotykowym wybiera opcję „Zakup biletów dla wielu osób”. Po wybraniu tej opcji na ekranie kasownika pojawi się kolejne okno, na którym podróżny wskazuje jakie bilety zamierza zakupić.

Wybierając opcję „Dla siebie” podróżny zaznacza chęć zakupu biletu dla siebie, kasownik automatycznie odczyta rodzaj karty (standard lub premium) a także rodzaj uprawnienia do ulgi zakodowany na karcie (bilet normalny, ulgowy lokalny lub ulgowy ustawowy) potwierdzenie wybrania biletu dla siebie nastąpi przez pojawienie się cyfry 1 w kwadracie obok nazwy.

Podróżny wybiera dowolną ilość i rodzaj biletów dla współpasażerów. Każde naciśnięcie rodzaju biletu zwiększa deklarowaną do zakupu ilość biletów o czym informuje liczba w kwadracie obok nazwy rodzaju biletu. Dla współpasażera każdy deklarowany do zakupu bilet będzie znajdował się w taryfie standard. Przez cały czas dokonywania przez podróżnego wyboru biletów w zakupie grupowym w dolnej części ekranu wyświetla się komunikat „Dla zatwierdzenia przyłóż kartę”.

Podróżny zatwierdza zakup wybranych biletów, przykładając kartę do kasownika. Rezygnacja z zakupu odbywa się poprzez wybranie na ekranie dotykowym opcji „Anuluj”.

Wyrejestrowanie przejazdu i ewentualny zwrot nadpłaconych kwot biletu zakupionego dla innej osoby (innych osób) nastąpi po zbliżeniu karty do kasownika przed wysiadaniem z autobusu, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 1.

Sprawdzenie karty
Podróżny wybierając ta opcję na ekranie ma możliwość:

 • sprawdzenia nabytego rodzaju biletu jednorazowego na karcie
 • sprawdzenia posiadanych biletów okresowych na karcie
 • sprawdzenia zawartości e-portmonetki oraz t-portmonetki

Kasownik biletów papierowych

Miejsce kasowania (dokonywania nadruku) na tradycyjnych biletach papierowych

Czytnik kart elektronicznych

Miejsce, do którego należy przyłożyć lub zbliżyć elektroniczną kartę bezstykową w celu:

 • dokonania zakupu biletu na przejazd
 • sprawdzenia zawartości karty po uprzednim wybraniu przycisku „Sprawdź kartę” na panelu dotykowym kasownika

Kieszeń na kartę elektroniczną

Miejsce, do którego należy wsunąć kartę elektroniczną w celu:

 • przeniesienia środków z e-portmonetki na t-portmonetkę
 • przeniesienia doładowania środków na t-portmonetkę dokonanego przez Internet
 • przeniesienia na kartę biletu okresowego zakupionego przez Internet
 • dokonania zwrotu na kartą środków wynikających z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

Kartę należy wsunąć do kieszeni kasownika dopiero po wybraniu odpowiedniej opcji na panelu dotykowym kasownika i wygenerowaniu przez kasownik komunikatu o wsunięciu karty do kieszeni kasownika.

Obsługa elektronicznych kart bezstykowych

1. Standardowy zakup elektronicznego biletu jednorazowego w taryfie odległościowej

Podróżny który chce nabyć bilet w taryfie odległościowej, po wejściu do pojazdu przykłada kartę do kasownika w części opisowej „ZBLIŻ KARTĘ”. Kasownik odczytuje rodzaj karty (premium lub standard) oraz zakodowany na karcie aktualny rodzaj biletu (normalny, ulgowy lokalny, ulgowy ustawowy) po dokonaniu prawidłowego skasowania generuje pojedynczy sygnał dźwiękowy i pobiera należność z grupy taryfowej przejazdu na odległości powyżej 25 przystanków. Przy prawidłowym zarejestrowaniu skasowania kasownik wygeneruje pojedynczy sygnał dźwiękowy a na ekranie kasownika zostanie wyświetlona informacja o pobranej kwocie oraz stanie t-portmonetki po wykonanej operacji.

Przed wyjściem z autobusu, w celu wyrejestrowania przejazdu i ewentualnego zwrotu nadpłaconej kwoty (przy przejeździe krótszym niż na odległość 26 przystanków) podróżny przykłada kartę do kasownika. Po prawidłowym wyrejestrowaniu przejazdu kasownik generuje pojedynczy sygnał dźwiękowy a na ekranie kasownika zostanie wyświetlona informacja o zwróconej kwocie oraz stanu t-portmonetki po wykonanej operacji. Wyrejestrowania przejazdu można dokonać w czasie gdy autobus odjechał z przystanku poprzedzającego zaplanowane wyjście aż do chwili zatrzymania się na przystanku, na którym podróżny zamierza wysiadać.

Opisane powyżej czynności dotyczą sytuacji, gdy podróżny posiada na t-portmonetce środki na nabycie biletu na przejazd.

Prezentacja czynności podróżnego korzystającego z biletu elektronicznego odległościowego.

Sytuacje nietypowe podczas prób kasowania biletów

Skasowanie niepewne biletu z elektronicznej portmonetki

Jeżeli podczas kasowania biletu z elektronicznej portmonetki kasownik z jakiegoś powodu (zbyt szybkie zniknięcie karty z pola anteny, drgania pojazdu, zbyt duża odległość karty od kasownika, itp.) uzna, że operacja skasowania mogła się nie udać, to taka sytuacja jest sygnalizowana poprzez potrójny sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie stosownego komunikatu (nie jest wtedy wyświetlana informacja o kwocie pobrania i stanie elektronicznej t-portmonetki):

Dla zweryfikowania poprawności skasowania podróżny powinien wybrać na kasowniku operację sprawdzenia stanu karty. Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że kasownik nie dokonał skasowania biletu wówczas podróżny powinien ponownie przyłożyć kartę do kasownika celem pobrania należności za przejazd.

Inne sytuacje nietypowe

W sytuacjach nietypowych, kasownik wygeneruje potrójny sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu kasownika pojawi się stosowny komunikat informacyjny. Podróżny w takiej sytuacji może dokonać sprawdzenia swojej karty w kasowniku, wybierając opcję sprawdzenia karty. W sytuacjach wątpliwych dotyczących braku środków na karcie, ważności karty, uszkodzenia karty itp. podróżny powinien udać się do Punktu Obsługi Klienta celem wyjaśnienia problemu.

2. Podróżny posiada na karcie ważny bilet okresowy

Pasażer chcąc sprawdzić stan swojej karty, powinien wybrać na panelu dotykowym kasownika opcję „Sprawdzenie karty” i dopiero wtedy zbliżyć kartę do kasownika.

Podróżny, który posiada na swojej karcie bilet okresowy nie powinien przykładać karty do kasownika. Jeżeli podróżny zbliży swoją kartę do kasownika, wówczas gdy t-portmonetka będzie doładowana odpowiednią kwotą kasownik pobierze należność za przejazd w taryfie odległościowej.

3. Zakup biletu dla innej osoby (innych osób)

Podróżny, który posiada na swojej karcie wystarczającą ilość środków na t-portmonetce, może nabyć bilet dla innej osoby lub kilku osób. Operację wykonuje się poprzez wybranie przycisku „Zakup biletów dla wielu osób” na panelu dotykowym ekranu kasownika. Po wybraniu tej opcji na ekranie kasownika pojawi się kolejne okno, na którym podróżny wskazuje, jakie bilety zamierza zakupić.

Wybierając opcję „Dla siebie”, podróżny zaznacza chęć zakupu biletu dla siebie, kasownik automatycznie odczyta rodzaj karty (standard lub premium), a także rodzaj uprawnienia do ulgi zakodowany na karcie (bilet normalny, ulgowy lokalny lub ulgowy ustawowy). Potwierdzenie wybrania biletu dla siebie nastąpi przez pojawienie się cyfry 1 w kwadracie obok nazwy.

Podróżny wybiera dowolną ilość i rodzaj biletów dla współpasażerów. Każde naciśnięcie rodzaju biletu zwiększa deklarowaną do zakupu ilość biletów, o czym informuje liczba w kwadracie obok nazwy rodzaju biletu. Dla współpasażera każdy deklarowany do zakupu bilet będzie znajdował się w taryfie standard. Przez cały czas dokonywania przez podróżnego wyboru biletów w zakupie grupowym, w dolnej części ekranu wyświetla się komunikat „Dla zatwierdzenia przyłóż kartę”.

Podróżny zatwierdza zakup wybranych biletów, przykładając kartę do kasownika, rezygnacja z zakupu odbywa się poprzez wybranie na ekranie dotykowym opcji „Anuluj”.

Właściciel karty ma około 5 sekund na przyłożenie karty do kasownika celem skasowania biletu. Jeżeli w ciągu tych 5 sekund karta nie pojawi się w polu anteny kasownika, to kasownik samoczynnie powraca do stanu normalnego. Jeżeli we właściwym czasie karta zostanie zbliżona do kasownika, wówczas zostanie dokonane skasowanie biletu i zarejestrowanie przejazdu zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 1.

Wyrejestrowanie przejazdu i ewentualny zwrot nadpłaconych kwot biletu zakupionego dla siebie oraz dla innej osoby (innych osób) nastąpi po zbliżeniu karty do kasownika przed wysiadaniem z autobusu, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 1.

4. Sprawdzenie stanu karty

Sprawdzenie stanu karty jest dokonywane przez kasownik po wybraniu przez użytkownika przycisku “Sprawdzenie karty” na ekranie głównym. Zostanie on zaznaczony, dodatkowo zostanie wygenerowany pojedynczy sygnał dźwiękowy. Właściciel karty ma około 5 sekund na przyłożenie karty do kasownika celem zrealizowania opcji sprawdzenia stanu karty. Jeżeli w ciągu tych 5 sekund karta nie pojawi się w polu anteny kasownika, to kasownik samoczynnie powróci do stanu normalnego (kasownik rozpoczyna wyświetlanie daty i czasu). Jeżeli karta zostanie przyłożona do kasownika (pojawi się w polu anteny kasownika), to kasownik rozpocznie wyświetlanie informacji o elektronicznej portmonetce i bilecie okresowym. Poniższy rysunek przedstawia interfejs kasownika podczas sprawdzania biletu elektronicznego.

Na ekranie kasownika kolorem bordowym zaznaczony jest rodzaj oraz ilość biletów odległościowych zakupionych poprzez rejestrację przejazdu lub też poprzez opcję ZAKUP BILETÓW DLA WIELU OSÓB.

UWAGA: w opcji SPRAWDZENIE KARTY system informuje o biletach zakupionych w aktualnym kursie, tj. po wyrejestrowaniu przejazdu wskazywana jest zerowa ilość biletów, gdyż wszystkie bilety zostały już “zużyte”.

5. Przeniesienie środków z e-portmonetki na t-portmonetkę

Aby móc korzystać z jednorazowych elektronicznych biletów w taryfie odległościowej, podróżny musi posiadać środki za zakup biletu na tzw. t-portmonetce (portmonetce transportowej). Samo posiadanie środków pieniężnych na e-portmonetce (doładowywanej np. gotówką w każdym parkometrze na terenie miasta) nie pozwala na zakup biletu na przejazd. Mając doładowaną e-portmonetkę, podróżny wybierając tą opcję na ekranie kasownika, ma możliwość przeniesienia części lub całości środków z e-portmonetki na t-portmonetkę.

Chcąc dokonać przeniesienia środków z e-portmonetki na t-portmonetkę, po wybraniu przez użytkownika przycisku “Przeniesienie z e-portmonetki na t-portmonetkę” pojawi się kolejny ekran, na którym można ustalić kwotę do przeniesienia.

Przyciskami +/- podróżny ustala kwotę przeniesienia. Po ustaleniu kwoty do przeniesienia i jej zatwierdzeniu przyciskiem “Akceptuj”, na ekranie kasownika pojawi się komunikat informujący o konieczności włożenia karty do kieszeni kasownika. Po pojawieniu się komunikatu, podróżny ma około 5 sekund na umieszczenie karty w szczelinie / kieszeni kasownika. Jeżeli w ciągu 5 sekund karta nie zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to kasownik samoczynnie powróci do stanu normalnego. Rezygnacja z przeniesienia może się również odbyć poprzez wybranie na ekranie kasownika przycisku “Anuluj”.

Jeżeli karta zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to na ekranie kasownika pojawi się komunikat:

i w tym czasie kasownik dokona automatycznego przeniesienia wskazanej uprzednio kwoty. Po wykonanej operacji na ekranie kasownika pojawi się komunikat informujący o kwocie przeniesienia oraz o stanie t-portmonetki po dokonanym przeniesieniu.

6. Przeniesienie doładowania internetowego, zwrot reklamacji

Podróżny wybierając tą opcję na ekranie, ma możliwość:

 • przeniesienia na kartę biletu okresowego zakupionego przez Internet
 • przeniesienia na kartę doładowania t-portmonetki dokonanego przez Internet
 • zwrotu na kartę środków, które wyniknęły z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji

Chcąc dokonać jednej lub kilku z w/w możliwych operacji, po wybraniu przez użytkownika przycisku “Przeniesienie doładowania internetowego, Zwrot reklamacji” na ekranie głównym pojawi się komunikat informujący o konieczności włożenia karty do kieszeni kasownika. Po wybraniu przycisku i pojawieniu się komunikatu, podróżny ma około 5 sekund na umieszczenie karty w szczelinie/kieszeni kasownika. Jeżeli w ciągu 5 sekund karta nie zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to kasownik samoczynnie powróci do stanu normalnego. Jeżeli karta zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to na ekranie kasownika pojawi się komunikat:

a po dokonanej operacji przeniesienia na ekranie pojawi się stosowny komunikat informacyjny.

W trakcie doładowania internetowego mogą wystąpić następujące sytuacje:

 • brak w systemie zdefiniowanych dla karty doładowań internetowych lub zwrotów reklamacji (np. dokonany przelew jeszcze nie wpłynął na konto ZDiK)
 • doładowanie internetowe jest niemożliwe do zrealizowania (np. dokonany przelew jeszcze nie wpłynął na konto ZDiK)
 • karta została wyjęta z kieszeni kasownika i nie jest możliwe wykonanie doładowania internetowego
 • karta została poprawnie doładowana internetowo lub odebrano należność z tytułu pozytywie rozpatrzonej reklamacji

Każda z tych sytuacji spowoduje wygenerowanie potrójnego sygnału dźwiękowego oraz wyświetlenie stosownego komunikatu na ekranie kasownika.

Punkty Obsługi Klienta

Kompleksowa obsługa podróżnych będących użytkownikami systemu Tarnowskiej Karty Miejskiej odbywa się w dwóch Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa.

 

1. Kasa biletowa Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 48

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 9:30 do 16:30
tel. 14 621 58 68


 

2. Kasa biletowa Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie przy ul. Brama Pilzneńska 3

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00
tel. 14 688 31 31