ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Informacja o czasie pracy kas biletowych ZDiK w dniach od 24 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r.

W dniach od 24.01.2022 r. do 04.02.2022 r. kasy Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie będą czynne w następujących przedziałach czasu:

 

– kasa biletowa przy ul.Krakowskiej 42 będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 – 16:30,

– kasa biletowa przy ul. Brama Pilzneńska 3 będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.