ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Kodowanie uprawnień do ulgowych przejazdów na Tarnowskiej Karcie Miejskiej

W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat obecnej możliwości przedłużania uprawnień do ulgowych przejazdów zakodowanych na Tarnowskiej Karcie Miejskiej  Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że wobec nieczynnych kas biletowych ZDiK taka możliwość istnieje z wykorzystaniem Poczty Polskiej.

Osoba chcąca dokonać przedłużenia uprawnienia do ulgowego przejazdu zakodowanego na Tarnowskiej Karcie Miejskiej powinna wraz z pismem przewodnim (wzór pisma) oraz kopią dokumentu potwierdzającego uprawnienie (np. kopią legitymacji studenckiej) przesłać kartę listem poleconym na adres Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul.Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów z dopiskiem na kopercie „Tarnowska Karta Miejska”.

Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu krwi w punkcie poboru na terenie miasta Tarnowa, do czasu ponownego uruchomienia kas biletowych ZDiK nie mają obowiązku kodowania uprawnienia na Tarnowskiej Karcie Miejskiej do bezpłatnych przejazdów przez okres 30 dni od daty oddania krwi. Podczas kontroli wystarczy okazać zaświadczenie o oddaniu krwi wraz z dowolnym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie.