Zarząd Dróg i Komunikacji logo
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE
Szukaj
Close this search box.

Komunikacja miejska w rejonie cmentarzy w dniach od 28 do 31 października oraz we czwartek 2 listopada 2023 r.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie w dniach od 28 do 31 października oraz w dniu 2 listopada 2023 r. uruchamia dodatkowe linie okolicznościowe (specjalne) C1, C2, C5 oraz C7 do cmentarzy w Krzyżu, w Mościcach i w Klikowej.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C1” Szkotnik – Krzyska Cmentarz.

Dodatkowa linia C1 do cmentarza w Krzyżu będzie kursować z ul.Szkotnik ulicami: Al.Solidarności, Mickiewicza, Goldhammera, Sitki, Al. Matki Bożej Fatimskiej do cmentarza w Krzyżu. W drodze powrotnej kursy będą wykonywane przez ul.Krzyską, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza i Al.Solidarności. W obydwu kierunkach autobus linii C1 będzie się zatrzymywał na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Szkotnik odjedzie o godz. 8.10, ostatni autobus z przystanku Krzyska – Cmentarz odjedzie o godz. 17:10 (dotyczy 28 i 29.10.2023) oraz o 17:20 (dotyczy 30 i 31 października oraz 2 listopada 2023 r.). Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii „C1”.

Zobacz przebieg trasy linii C1

Rozkład jazdy linii C1 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Rozkład ten jest widoczny jako rozkład jazdy linii C1 na soboty (dotyczy dnia 28 października), na dzień świąteczny (dotyczy dnia 29 października) oraz na dni robocze (dotyczy 30 i 31 października oraz 2 listopada 2023 r.).

 

Linia okolicznościowa (specjalna) „C2” Sikorskiego –  Mościce Cmentarz.

Dodatkowa linia C2 do cmentarza w Mościcach będzie kursować z ul.Sikorskiego przez ul.Krakowską, Pułaskiego, Mościckiego, Kwiatkowskiego, Mościce-Plac, Czerwonych Klonów, Czerwoną, Sienkiewicza, Zaciszną do przystanku końcowego Czarna Droga – Cmentarz w sąsiedztwie wejścia do cmentarza w Mościcach. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii „C2” na wszystkich przystankach. W drodze powrotnej (ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Czerwonych Klonów, Mościce – Plac, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Sikorskiego) do ul.Sikorskiego  autobusy również będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Sikorskiego odjedzie o godz. 8.30, ostatni odjazd autobusu z przystanku Czarna Droga – Cmentarz odbędzie się o godz. 16.25 (dotyczy 28 i 29.10.2023) oraz o 16:35 (dotyczy 30 i 31 października oraz 2 listopada 2023 r.). Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C2”.

Zobacz przebieg trasy linii C2

Rozkład jazdy linii C2 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Rozkład ten jest widoczny jako rozkład jazdy linii C2 na soboty (dotyczy dnia 28 października), na dzień świąteczny (dotyczy dnia 29 października) oraz na dni robocze (dotyczy 30 i 31 października oraz 2 listopada 2023 r.).

Linia okolicznościowa (specjalna) „C5” Al.Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowy autobus do cmentarza w Klikowej będzie kursował z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza, Al.Solidarności, Klikowską i Bajdy, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C5 obowiązują wszystkie przystanki. Rozkład jazdy linii C5 przewiduje wykonanie 8 kursów. W dniach 28 i 29 października pierwszy kurs z Al. Jana Pawła II zostanie wykonany o godz. 8:50, ostatni kurs z przystanku Klikowa Cmentarz zostanie wykonany o godz.  16:40.  W dniach 30 i 31 października oraz 2 listopada pierwszy kurs z Al. Jana Pawła II zostanie wykonany o godz. 8:40, ostatni kurs z przystanku Klikowa Cmentarz zostanie wykonany o godz.  16:30.  Na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C5.

Zobacz przebieg trasy linii C5

Rozkład jazdy linii C5 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Rozkład ten jest widoczny jako rozkład jazdy linii C5 na soboty (dotyczy dnia 28 października), na dzień świąteczny (dotyczy dnia 29 października) oraz na dni robocze (dotyczy 30 i 31 października oraz 2 listopada 2023 r.).

Linia okolicznościowa (specjalna) „C7” Al.Jana Pawła II – Mościce Cmentarz.

Dodatkowy autobus do cmentarza w Mościcach będzie kursował z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al.Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza, Al.Solidarności, Krasińskiego, Krakowską, Czerwoną, Sienkiewicza i Zaciszną, powrót Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Krakowska, Sikorskiego, Szkotnik, Al. Solidarności, Mickiewicza, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Słoneczna do Al. Jana Pawła II. Na trasie przejazdu linii C7 obowiązują wszystkie przystanki. Rozkład jazdy linii C7 przewiduje wykonanie 6 kursów, pierwszy kurs z Al. Jana Pawła II zostanie wykonany o godz. 8:30, ostatni kurs z przystanku Zaciszna Cmentarz zostanie wykonany o godz.  16:10.  Na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C7.

Zobacz przebieg trasy linii C7

Rozkład jazdy linii C7 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Rozkład ten jest widoczny jako rozkład jazdy linii C7 na soboty (dotyczy dnia 28 października), na dzień świąteczny (dotyczy dnia 29 października) oraz na dni robocze (dotyczy 30 i 31 października oraz 2 listopada 2023 r.).

Ceny biletów i uprawnienia do ulg na liniach okolicznościowych (specjalnych) w dniach od 28 do 31 października oraz 2 listopada 2023 r.

W autobusach obsługujących linie C1, C2, C5 i C7 w dniach od 28.10.2023 do 31.10.2023 oraz w dniu 02.11.2023 obowiązują takie same ceny biletów oraz takie same uprawnienia do ulgowych  bezpłatnych przejazdów jak na wszystkich pozostałych liniach komunikacji miejskiej w Tarnowie.

Wszystkie pozostałe linie tarnowskiej komunikacji miejskiej w dniu 28.10.2023 kursują według rozkładów jazdy na soboty, w dniu 29.10.2023 według rozkładów jazdy na dni świąteczne a w dniach 30 i 31.10.2023 oraz 02.11.2023 według planowanych rozkładów jazdy na dni robocze.