ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Komunikacja miejska w rejonie cmentarzy w dniu 1 listopada 2020 r.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie w dniu 1 listopada 2020 r. uruchamia dodatkowe linie okolicznościowe (specjalne) C1, C2, C3, C4, C5 oraz C6 do cmentarzy w Krzyżu, w Mościcach i w Klikowej oraz dodatkowe kursy na linii nr 9.  Ponadto, w związku ze zmianą organizacji ruchu w sąsiedztwie cmentarzy, w tym dniu ulegają zmianie trasy niektórych linii komunikacji miejskiej.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C1” Szkotnik – Krzyska Cmentarz.

Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Krzyżu będą kursować z ul.Szkotnik ulicami: Al.Solidarności, Mickiewicza, Goldhammera, Sitki, Al.Matki Bożej Fatimskiej do cmentarza w Krzyżu. W drodze powrotnej kursy będą wykonywane przez ul.Krzyską, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza i Al.Solidarności. W obydwu kierunkach autobusy linii C1 będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Szkotnik odjedzie o godz. 7.00, ostatni autobus z przystanku Krzyska-Cmentarz odjedzie o godz. 18.05. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii „C1”. Częstotliwość kursów w godzinach przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co 6 minut a w pozostałym czasie co 10 – 20 minut.

Zobacz przebieg trasy linii C1

Rozkład jazdy linii C1 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 31 października należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 31.10.2020 r.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C2” Sikorskiego –  Mościce Cmentarz.

Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Mościcach będą kursować z ul.Sikorskiego przez ul.Krakowską, Pułaskiego, Mościckiego, Kwiatkowskiego, Mościce-Plac, Czerwonych Klonów, Czerwoną, Sienkiewicza, Zaciszną do przystanku końcowego Czarna Droga – Cmentarz w sąsiedztwie wejścia do cmentarza w Mościcach. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii „C2” na wszystkich przystankach. W drodze powrotnej (ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Czerwonych Klonów, Mościce – Plac, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Sikorskiego) do ul.Sikorskiego  autobusy również będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Sikorskiego odjedzie o godz. 7.00, ostatni autobus z przystanku Czarna Droga – Cmentarz odjedzie o godz. 18.10. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C2”. Częstotliwość kursów w godzinach przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co 6 minut a w pozostałych przedziałach czasu co 10 – 20 minut.

Zobacz przebieg trasy linii C2

Rozkład jazdy linii C2 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 31 października należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 31.10.2020 r.

 

Linia okolicznościowa (specjalna) „C3” Os.Jasna II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z Os. Jasna II ulicami Wojska Polskiego, Starodąbrowską, Słoneczną, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza, Al.Solidarności, Klikowską i Bajdy, powrót tą sama trasą. Na trasie przejazdu linii C3 obowiązują wszystkie przystanki. Rozkład jazdy linii C3 przewiduje wykonanie 18 kursów do cmentarza i z powrotem od godz. 8:25 do 17:20, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C3.

Zobacz przebieg trasy linii C3

Rozkład jazdy linii C3 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 31 października należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 31.10.2020 r.

 

Linia okolicznościowa (specjalna) „C4” Al. Jana Pawła II – Krzyska Cmentarz.

Dodatkowy autobus do cmentarza w Krzyżu będzie kursował z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej oraz ul. Krzyską, powrót tą samą trasą. Przy dojeździe do cmentarza oraz w kursach powrotnych autobus zatrzymywał się będzie na wszystkich przystankach zlokalizowanych wzdłuż trasy linii. Rozkład jazdy linii C4 przewiduje wykonanie 12 kursów do cmentarza i z powrotem od 8:40 do 17:07, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C4.

Zobacz przebieg trasy linii C4

Rozkład jazdy linii C4 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 31 października należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 31.10.2020 r.

 

Linia okolicznościowa (specjalna) „C5” Al.Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza, Al.Solidarności i Klikowską, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C5 obowiązują wszystkie przystanki za wyjątkiem przystanku Mickiewicza – Teatr. Rozkład jazdy linii C5 przewiduje wykonanie 7 kursów do cmentarza i z powrotem od 08:10 do 15:10, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C5.

Zobacz przebieg trasy linii C5

Rozkład jazdy linii C5 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 31 października należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 31.10.2020 r.

 

Linia okolicznościowa (specjalna) „C6” Al.Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Starodąbrowską, Lwowską, Konarskiego, Narutowicza, Sikorskiego, Szkotnik, Szujskiego i Klikowską, powrót Klikowską, Szujskiego, Szkotnik, Sikorskiego, Narutowicza, Konarskiego, Gumniską, Mostową, Starodąbrowską, Słoneczną do Al. Jana Pawła II. Na trasie przejazdu linii C6 obowiązują wszystkie przystanki. Rozkład jazdy linii C6 przewiduje wykonanie 7 kursów do cmentarza i z powrotem od 08:10 do 15:10, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C6.

Zobacz przebieg trasy linii C6

Rozkład jazdy linii C6 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 31 października należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 31.10.2020 r.

W dniu 1 listopada 2020 w autobusach wszystkich linii tarnowskiej komunikacji miejskiej każdy pasażer posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Pozostałe linie komunikacyjne w dniu 1 listopada 2020 r.

Wszystkie linie będą kursować według rozkładów jazdy na dni świąteczne. Na linii  nr 9 w przewidywanych okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego zostaną wykonane dodatkowe kursy.

Ze względu na zmianę organizacji ruchu, na liniach 6, 14, 31, 206, 208, 224 i 225 zostaną zmienione trasy przejazdu w sąsiedztwie cmentarzy:

Linie nr 6 i 206  autobusy w kierunku Krzyża będą kursować ulicami Nowodąbrowską i Jaracza pomijając przejazd ulicą Krzyską na odcinku od Al. Matki Bożej Fatimskiej do ul Jaracza, trasy powrotne tych linii bez zmian.

Linia nr „14” z Os. Zbylitowska Góra w kierunku Mościc i Al. Jana Pawła II będzie kursować przez ul. Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej. W kursach wykonywanych z Al. Jana Pawła II w kierunku Os. Zbylitowska Góra trasa linii 14 nie ulega zmianie.

Linia nr „224” z Mościc w kierunku Zbylitowskiej Góry i Zgłobic autobusy obsługujące tą linię będą kursować ulicą Sienkiewicza i Zbylitowską z pominięciem przejazdu ulicami Zaciszną i Czarna Droga, trasa w kierunku Mościc nie ulega zmianie.

Linie nr „31”, „208”, „225” i „227”  autobusy wykonujące kursy z Góry Św. Marcina w kierunku Al. Jana Pawła i Szpitala Św. Łukasza (na linii nr 31) oraz w kierunku ul. Pułaskiego (na liniach 208, 225 i 227), w związku ze zmianą organizacji ruchu, będą kursować ulicami Małeckiego, Dąbrowskiego i Konarskiego z pominięciem przejazdu ulicą Tuchowską na odcinku od ul. Małeckiego do ul. Narutowicza. Autobusy będą zatrzymywały się na przystanku Konarskiego Sąd zamiast na pomijanym przystanku Tuchowska – Cmentarz. Trasa linii 31 w kursach w kierunku Góry Św. Marcina oraz trasy linii 208, 225 i 227 w kierunku  Tarnowca nie ulegają zmianie.

 

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie zastrzega sobie możliwość zmiany w obsłudze linii dodatkowych (specjalnych) w przypadku wprowadzenia przez Rząd dodatkowych obostrzeń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce – o ewentualnych zmianach pasażerowie będą informowani na bieżąco poprzez komunikaty na stronie www oraz na tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach.