Zarząd Dróg i Komunikacji logo
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE
Szukaj
Close this search box.

Komunikacja miejska w rejonie cmentarzy w środę 1 listopada 2023 r.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie w dniu 1 listopada 2023 r. uruchamia dodatkowe linie okolicznościowe (specjalne) C1, C2, C3, C4, C5, C6 oraz C7 do cmentarzy w Krzyżu, w Mościcach i w Klikowej oraz dodatkowe kursy na linii nr 9. Ponadto, w związku ze zmianą organizacji ruchu w sąsiedztwie cmentarzy, w tym dniu ulegają zmianie trasy niektórych linii komunikacji miejskiej.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C1” Szkotnik – Krzyska Cmentarz.

Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Krzyżu będą kursować z ul.Szkotnik ulicami: Al.Solidarności, Mickiewicza, Goldhammera, Sitki, Al.Matki Bożej Fatimskiej do cmentarza w Krzyżu. W drodze powrotnej kursy będą wykonywane przez ul.Krzyską, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza i Al.Solidarności. W obydwu kierunkach autobusy linii C1 będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Szkotnik odjedzie o godz. 7.00, ostatni autobus z przystanku Krzyska-Cmentarz odjedzie o godz. 18.05. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii „C1”. Częstotliwość kursów w godzinach przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co 6 minut a w pozostałym czasie co 10 – 20 minut.

Zobacz przebieg trasy linii C1

Rozkład jazdy linii C1 będzie dostępny na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 1 listopada należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 01.11.2023 r. i wybrać rozkład jazdy C1 na dni świąteczne, w dniu 1 listopada 2023 r. rozkład ten będzie widoczny jako rozkład jazdy linii nr C1 na dni świąteczne.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C2” Sikorskiego –  Mościce Cmentarz.

Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Mościcach będą kursować z ul.Sikorskiego przez ul.Krakowską, Pułaskiego, Mościckiego, Kwiatkowskiego, Mościce-Plac, Czerwonych Klonów, Czerwoną, Sienkiewicza, Zaciszną do przystanku końcowego Czarna Droga – Cmentarz w sąsiedztwie wejścia do cmentarza w Mościcach. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii „C2” na wszystkich przystankach. W drodze powrotnej (ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Czerwonych Klonów, Mościce – Plac, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Sikorskiego) do ul.Sikorskiego  autobusy również będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Sikorskiego odjedzie o godz. 7.00, ostatni autobus z przystanku Czarna Droga – Cmentarz odjedzie o godz. 18.10. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C2”. Częstotliwość kursów w godzinach przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co 6 minut a w pozostałych przedziałach czasu co 10 – 20 minut.

Zobacz przebieg trasy linii C2

Rozkład jazdy linii C2 będzie dostępny na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 1 listopada należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 01.11.2023 r. i wybrać rozkład jazdy C2 na dni świąteczne, w dniu 1 listopada 2023 r. rozkład ten będzie widoczny jako rozkład jazdy linii nr C2 na dni świąteczne.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C3” Os.Jasna II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z Os. Jasna II ulicami Wojska Polskiego, Starodąbrowską, Słoneczną, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza, Al.Solidarności, Klikowską i Bajdy, powrót tą sama trasą. Na trasie przejazdu linii C3 obowiązują wszystkie przystanki. Rozkład jazdy linii C3 przewiduje wykonanie 18 kursów do cmentarza i z powrotem od godz. 8:10 (kurs z Al. Jana Pawła II) do 17:05 (kurs z Klikowa Cmentarz), na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C3.

Zobacz przebieg trasy linii C3

Rozkład jazdy linii C3 będzie dostępny na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 1 listopada wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 01.11.2023 r. i wybrać rozkład jazdy C3 na dni świąteczne, w dniu 1 listopada 2023 r. rozkład ten będzie widoczny jako rozkład jazdy linii nr C3 na dni świąteczne.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C4” Al. Jana Pawła II – Krzyska Cmentarz.

Dodatkowy autobus do cmentarza w Krzyżu będzie kursował z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej oraz ul. Krzyską, powrót tą samą trasą. Przy dojeździe do cmentarza oraz w kursach powrotnych autobus zatrzymywał się będzie na wszystkich przystankach zlokalizowanych wzdłuż trasy linii. Rozkład jazdy linii C4 przewiduje wykonanie 12 kursów do cmentarza i z powrotem od 8:40 (kurs z Al. Jana Pawła II) do 17:07 (kurs z Krzyska Cmentarz), na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C4.

Zobacz przebieg trasy linii C4

Rozkład jazdy linii C4 będzie dostępny na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej,  przed dniem 1 listopada wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 01.11.2023 r. i wybrać rozkład jazdy C4 na dni świąteczne, w dniu 1 listopada 2023 r. rozkład ten będzie widoczny jako rozkład jazdy linii nr C4 na dni świąteczne.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C5” Al.Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza, Al.Solidarności i Klikowską, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C5 obowiązują wszystkie przystanki za wyjątkiem przystanku Mickiewicza – Teatr. Rozkład jazdy linii C5 przewiduje wykonanie 7 kursów do cmentarza i z powrotem od 08:20 (kurs z Al. Jana Pawła II) do 15:25 (kurs z Klikowa Cmentarz), na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C5.

Zobacz przebieg trasy linii C5

Rozkład jazdy linii C5 będzie dostępny na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 1 listopada należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 01.11.2023 r. i wybrać rozkład jazdy C5 na dni świąteczne, w dniu 1 listopada 2023 r. rozkład ten będzie widoczny jako rozkład jazdy linii nr C5 na dni świąteczne.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C6” Al.Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Starodąbrowską, Lwowską, Konarskiego, Narutowicza, Sikorskiego, Szkotnik, Szujskiego i Klikowską, powrót Klikowską, Szujskiego, Szkotnik, Sikorskiego, Narutowicza, Konarskiego, Gumniską, Mostową, Starodąbrowską, Słoneczną do Al. Jana Pawła II. Na trasie przejazdu linii C6 obowiązują wszystkie przystanki. Rozkład jazdy linii C6 przewiduje wykonanie 7 kursów do cmentarza i z powrotem od 08:50 (kurs z Al. Jana Pawła II) do 16:00 (kurs z Klikowa Cmentarz), na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C6.

Zobacz przebieg trasy linii C6

Rozkład jazdy linii C6 będzie dostępny na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej,  przed dniem 1 listopada wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 01.11.2023 r. i wybrać rozkład jazdy C6 na dni świąteczne, w dniu 1 listopada 2023 r. rozkład ten będzie widoczny jako rozkład jazdy linii nr C6 na dni świąteczne.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C7” Al.Jana Pawła II – Mościce Cmentarz.

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Mościcach będą kursowały z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al.Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza, Al.Solidarności, Krasińskiego, Krakowską, Czerwoną, Sienkiewicza i Zaciszną, powrót Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Krakowska, Sikorskiego, Szkotnik, Al. Solidarności, Mickiewicza, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Słoneczna do Al. Jana Pawła II. Na trasie przejazdu linii C7 obowiązują wszystkie przystanki. Rozkład jazdy linii C7 przewiduje wykonanie 12 kursów do cmentarza i z powrotem, od 08:33 (kurs z Al. Jana Pawła II) do 16:40 (kurs z Mościce Cmentarz), na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C7.

Zobacz przebieg trasy linii C7

Rozkład jazdy linii C7 będzie dostępny na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 1 listopada wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 01.11.2023 r. i wybrać rozkład jazdy C7 na dni świąteczne, w dniu 1 listopada 2023 r. rozkład ten będzie widoczny jako rozkład jazdy linii nr C7 na dni świąteczne.

W dniu 1 listopada 2023 w autobusach wszystkich linii tarnowskiej komunikacji miejskiej każdy pasażer posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Pozostałe linie komunikacyjne w dniu 1 listopada 2023 r.

Wszystkie linie będą kursować według rozkładów jazdy na dni świąteczne. Na linii  nr 9 w przewidywanych okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego zostaną wykonane dodatkowe kursy.

Ze względu na zmianę organizacji ruchu, na liniach 6, 12 i 14 zostaną zmienione trasy przejazdu w sąsiedztwie cmentarzy:

Linie nr 6  autobusy w kierunku Krzyża będą kursować ulicami Nowodąbrowską i Jaracza pomijając przejazd ulicą Krzyską na odcinku od Al. Matki Bożej Fatimskiej do ul Jaracza, dalsza trasa tej linii od ul. Wiśniowej w kierunku ul. Pułaskiego pozostaje bez zmian.

Linia nr „12” z ul. Ablewicza w kierunku Mościc będzie kursować od ulicy Krakowskiej ulicami Czarna Droga, Norwida i Sienkiewicza z pominięciem odcinka ulicy Czarna Droga od Norwida do Zbylitowskiej, ulicy Zbylitowskiej i odcinka ulicy Sienkiewicza od ulicy Zbylitowskiej do ulicy Norwida. W kursach wykonywanych z Mościc w kierunku ul. Ablewicza trasa linii 12 nie ulega zmianie.

Linia nr „14” z Os. Zbylitowska Góra w kierunku Mościc i Al. Jana Pawła II będzie kursować przez ul. Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej. W kursach wykonywanych z Al. Jana Pawła II w kierunku Os. Zbylitowska Góra trasa linii 14 nie ulega zmianie.