ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Objazdy na trasach linii 0, 9, 14 i 46 w czwartek 12 sierpnia 2021 r. w związku z organizacją startu IV etapu wyścigu Tour de Pologne.

W związku z organizacją startu IV etapu Tour de Pologne z Mościc, w czwartek 12 sierpnia b.r. od około godz. 12:30 do około godz. 15:30 planowane jest zamknięcie dla ruchu ulicy Kwiatkowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Czerwonych Klonów do ronda przy ul. Chemicznej. W związku z zamknięciem odcinka ulicy Kwiatkowskiego nastąpią w tym okresie czasu zmiany tras przebiegu linii komunikacji miejskiej nr 0, 9, 14 i 46.

 

Linia nr 0 w kursach na KAPRO oraz w kursach z KAPRO

Trasa przebiegu linii w kursach na Kapro oraz kursach z Kapro będzie przebiegać ulicami Czerwonych Klonów, Zbylitowską i Chemiczną z pominięciem przejazdu ulicą Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Czerwonych Klonów do ulicy Chemicznej. Na trasie objazdu obowiązują przystanki przy ul. Czerwonych Klonów, Zbylitowskiej i Chemicznej.

Linia nr 9

Trasa przebiegu linii w kursie na Kapro oraz w kursie z Kapro będzie przebiegać ulicami Czerwonych Klonów, Zbylitowską i Chemiczną. Na trasie objazdu obowiązują przystanki przy ul. Czerwonych Klonów, Zbylitowskiej i Chemicznej.

Kursy w kierunku Mościc wyszczególnione w rozkładzie jazdy z przejazdem obok MCM będą wykonywane podstawową trasą do Mościc z pominięciem przejazdu ulicami Zbylitowską, Chemiczną i Kwiatkowskiego obok MCM.

Linia nr 14

Trasa przebiegu linii w kursach na Os. Zbylitowska Góra oraz w kursach na Al. Jana Pawła II będzie przebiegać ulicami Zbylitowską (obok stadionu) oraz Czerwonych Klonów z pominięciem przejazdu ulicą Chemiczną i Kwiatkowskiego na zamkniętym dla ruchu odcinku.  Na trasie objazdu obowiązują przystanki przy ul. Zbylitowskiej oraz przy ul. Czerwonych Klonów.

Linia nr 46 w kursie na KAPRO oraz w kursie z KAPRO

Trasa przebiegu linii w kursie na Kapro oraz kursie z Kapro będzie przebiegać ulicami Czerwonych Klonów, Zbylitowska i Chemiczną. Na trasie objazdu obowiązują przystanki przy ul. Czerwonych Klonów, Zbylitowskiej i Chemicznej.

 

W przypadku wcześniejszego niż planowane udrożnienia ulicy Kwiatkowskiego, autobusy w/w linii wcześniej powrócą na swoje podstawowe trasy.