ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

W dniach 24 i 25 października część kursów na liniach 6 i 14 wykonywana przez dwa pojazdy.

W związku z zaleceniami, aby odwiedziny na cmentarzach związane ze Świętem Wszystkich Świętych rozłożyć w czasie na kilka dni ze względu na pandemię koronawirusa, w sobotę 24 października oraz w niedzielę 25 października Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie zlecił wykonanie kursów dwoma autobusami w podanych poniżej przedziałach czasu na liniach 6 i 14 kursujących odpowiednio obok cmentarza w Krzyżu oraz obok cmentarza w Mościcach.

Teoretycznie przewidywane większe potoki pasażerskie przy dojazdach do cmentarzy w Krzyżu i w Mościcach w najbliższy weekend w zetknięciu z aktualnymi ograniczeniami dopuszczalnej ilości pasażerów w pojazdach (max 30% ogólnej ilości miejsc) mogłyby tworzyć przy obsłudze w/w linii sytuacje konfliktowe związane z brakiem możliwości zajęcia miejsca w pojeździe.

Dublowane kursy w najbliższą sobotę i niedzielę będą wykonywane:

– na linii nr 6 w kursach wykonywanych z ul. Szkotnik w przedziale czasu pomiędzy 9:00 a 15:00

– na linii nr 14 w kursach wykonywanych z Al. Jana Pawła II w kierunku Os. Zbylitowska Góra w przedziale czasu pomiędzy 8:00 a 15:00.

– na linii nr 14 w kursach wykonywanych z Os. Zbylitowska Góra w kierunku Al. Jana Pawła II  przedziale czasu pomiędzy 9:00 a 16:00.

W kolejny weekend oraz dodatkowo w Dzień Zaduszny 2 listopada zostaną uruchomione dodatkowe linie specjalne do cmentarzy w Krzyżu, Mościcach i w Klikowej.