ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Zmiana trasy linii nr 34 od 21 lutego 2022 r.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, iż od poniedziałku 21 lutego 2022 roku do czasu przebudowy odcinka ulicy Lwowskiej od Szpitala Św. Łukasza do zjazdu na obwodnicę, zostaje zmieniona lokalizacja przystanku nr 171 Lwowska 13 – Cmentarz, nowa lokalizacja przystanku to droga dojazdowa pomiędzy parkingiem P&R, a  Szpitalem Św. Łukasza.

W związku ze zmianą lokalizacji ww. przystanku, od poniedziałku 21.02.2022 r. ulegnie zmianie trasa kursów linii nr 34 wykonywanych w kierunku Os. Nauczycielskiego. Od przystanku Lwowska 09 – Okrężna autobus linii nr 34 w kierunku Os. Nauczycielskiego na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną (obok MPK) będzie skręcać w lewo i drogą dojazdową obok parkingu P&R jechać w kierunku Szpitala Św. Łukasza, zatrzymując się na przystanku Lwowska 13 – Cmentarz w nowej lokalizacji. Następnie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną obok Szpitala Św. Łukasza autobusy będą skręcać w lewo w kierunku Os. Nauczycielskiego.

W związku ze zmianą trasy, autobusy linii nr 34 w kierunku Os. Nauczycielskiego będą pomijały przystanek Lwowska 11 – MPK.

Zmiana przebiegu trasy linii nr 34 jest również powodem dokonania od dnia 1 marca 2022 roku zmiany rozkładu jazdy linii nr 34. Nowy rozkład jazdy linii  nr 34 obowiązujący od dnia 01.03.2022 r. będzie uwzględniał  pominięcie w przebiegu trasy tej linii przystanku Lwowska – MPK w kursach wykonywancyh w kierunku Os. Nauczycielskiego.