ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Zmiany w komunikacji miejskiej od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Od dnia 1 stycznia 2021 zmieni się rozkład jazdy miejskich autobusów. Zmiany są związane z niepodpisaniem nowych porozumień pomiędzy miastem a gminami: Tarnów, Pleśna i Lisia Góra.

Od 1 stycznia 2021 nie będą kursowały linie: 206, 208, 210, 213, 222, 224, 225, 227, 229 i 239. W związku z zawieszeniem obsługi komunikacyjnej w gminach ulegną zmianie rozkłady jazdy linii nr 3, 5 i 31, na liniach tych część kursów jest obecnie wykonywana na terenie gmin, w przyszłym roku kursy będą wykonywane na tych liniach tylko na terenie miasta Tarnowa. Dodatkowo ulegną zmianie rozkłady jazdy linii nr 6, 12, 14 i 33 oraz uruchomiona zostanie linia nr 24.

Linia nr 3 – wszystkie kursy będą wykonywane do przystanku Klikowska – Konna, w nowym rozkładzie jazdy została zwiększona ilość kursów z wjazdem na przystanek Klikowa – Cmentarz.

Linia nr 5 – wszystkie kursy linii nr 5 będą wykonywane na trasie Pułaskiego – Nowodąbrowska – Wiśniowa – Krzyska – Pułaskiego, zwiększona zostanie ilość kursów na linii nr 5.

Linia nr 6 – wszystkie kursy linii nr 6 będą wykonywane na trasie Pułaskiego – Krzyska – Wiśniowa – Nowodąbrowska – Pułaskiego (jeden kurs z przejazdem przez ul. Jaracza), zwiększona zostanie ilość kursów na linii nr 6.

Linia nr 12 – zwiększona zostanie ilość kursów na linii nr 12, uruchomione zostaną kursy linii nr 12 do Mościc przez Czarną Drogę, Zbylitowską, Sienkiewicza i Czerwonych Klonów.

Linia nr 14 – w związku z uruchomieniem linii nr 24 z ul. Pszennej, autobusy linii nr 14 z Os. Zbylitowksa Góra w kierunku al. Jana Pawła II nie będą przejeżdżały przez ul. Pszenną.

Linia nr 24 – z uwagi na brak obsługi linii nr 224, od 1 stycznia 2021 roku zostanie uruchomiona linia nr 24 z ulicy Pszennej przez ulicę Spacerową i Krakowską do przystanku końcowego przy ul. Marszałka.

Linia nr 31 – zwiększona zostanie ilość kursów na linii nr 31. Kursy wykonywane obecnie do Woli Rzędzińskiej, od 2021 roku będą wykonywane do przystanku Szpital św. Łukasza.  Dla zapewnienia obsługi ulicy Tuchowskiej, część kursów linii nr 31 będzie wykonywana z przejazdem autobusu ulicą Tuchowską i ulicą Dojazd (obok Hali Tuchowskiej).

Linia nr 33 – zmiana rozkładu jazdy tej linii polega na wycofaniu z trasy przebiegu przystanku Koszyce Wielkie ul . Tarnowska – Maczka.