Zarząd Dróg i Komunikacji logo
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE
Szukaj
Close this search box.

Bilety jednorazowe i karnety

Typ biletu Normalny Ulgowy

Bilet jednorazowy
ważny na jednej linii lub 30-minutowy ważny na różnych liniach

3,60 zł

1,80 zł

Bilet czasowy 60-minutowy
ważny na różnych liniach

5,00 zł

2,50 zł

Karnet 5-przejazdowy
ważny na jednej linii

16,00 zł

8,00 zł

Dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny

Typ biletu Normalny Ulgowy

Bilet jednorazowy
ważny na jednej linii lub 30-minutowy ważny na różnych liniach

1,80 zł

0,90 zł

Karnet 5-przejazdowy
ważny na jednej linii

8,00 zł

4,00 zł

Cennik biletów - ważny od dnia 05.01.2021 r.

Podstawa prawna:
Uchwała nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
zmienionej uchwałą
nr XXII/242/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
oraz uchwałą
nr XLIII/380/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.