Zarząd Dróg i Komunikacji logo
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE
Szukaj
Close this search box.

Opłaty dodatkowe i inne

Opłaty dodatkowe i inne opłaty obowiązujące od dnia 05.01.2021 r.

Rodzaj opłaty Kwota

Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego biletu lub bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

180 zł*

Opłata dodatkowa za przejazd na podstawie biletu o nominale zaniżonym nie więcej niż o 20% w stosunku do nominału biletu albo za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierzęta wyłączone z przewozu

72 zł*

Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny

540 zł

Opłata manipulacyjna za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej pobranej lub naliczonej za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub brak ważnego biletu okresowego podczas przejazdu

10,80 zł

* Opłata dodatkowa może ulec zmniejszeniu o 30% pod warunkiem uregulowania jej nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania. Należność przewozowa nie podlega pomniejszeniu.