Zarząd Dróg i Komunikacji logo
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE
Szukaj
Close this search box.

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zdik.tarnow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego komunikacja.tarnow.pl.

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 14 6883100
Fax: +48 14 6883115
E-mail: zdik@zdik.tarnow.pl
Adres korespondencyjny: ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia:

  • brak audiodeskrypcji dla materiałów wideo, ponadto filmy udostępnione w serwisie również mogą nie posiadać napisów (lub innych wymaganych elementów) z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • strona zawiera dokumenty PDF, które nie zostały przystosowane do zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych) z uwagi na fakt, że zostały one opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, np. skany dokumentów.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa komunikacja.tarnow.pl posiada następujące ułatwienia:

Wygląd i tekst

1. Udostępniono mechanizm ułatwiający przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, który umożliwia:

  • zmianę rozmiaru czcionki oraz odstępów w tekście;
  • zmianę kontrastu.

2. Obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przystosowanie do urządzeń mobilnych

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, telefony komórkowe.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Fido
e-mail: p.fido@zdik.tarnow.pl
Telefon: 14 688 31 00

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przy ul. Bernardyńskiej 24.