ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Czasowa zmiana organizacji peronów na placu manewrowym w Mościcach od dnia 31 marca 2023 roku.

W związku z rozpoczęciem II etapu remontu placu manewrowego w Mościcach, od dnia 31 marca 2023 r. do odwołania ulega zmianie organizacja odjazdów autobusów publicznego transportu zbiorowego.

Odjazdy autobusów komunikacji miejskiej:

 

Linia  nr 0 (za wyjątkiem kursów na KAPRO)

Przystanek dla wysiadających oraz przystanek dla wsiadających będą zlokalizowane na dodatkowym tymczasowym peronie utworzonym w miejscu istniejącego parkingu dla samochodów osobowych w północnej części placu.

Linia nr 0 w kursach na KAPRO

Autobusy zatrzymywać się będą na dodatkowym przystanku zlokalizowanym na peronie “C” w północnej części pętli.

Linia  nr 1

Przystanek dla wysiadających oraz przystanek dla wsiadających będą zlokalizowane na dodatkowym tymczasowym peronie utworzonym w miejscu istniejącego parkingu dla samochodów osobowych w północnej części placu.

Linia  nr 9 (za wyjątkiem kursów na KAPRO)

Przystanek dla wysiadających oraz przystanek dla wsiadających będą zlokalizowane na peronie “C” w północnej części pętli (przy wiacie autobusowej).

Linia  nr 9 w kursach na KAPRO

Autobusy zatrzymywać się będą na dodatkowym przystanku zlokalizowanym na peronie “C” w północnej części pętli.

Linia  nr 12

Przystanek dla wysiadających oraz przystanek dla wsiadających będą zlokalizowane na peronie “C” w północnej części pętli (przy wiacie autobusowej).

Linia  nr 14

w kierunku Os. Zbylitowska Góra:

autobusy będą się zatrzymywały przy wiacie autobusowej zlokalizowanej na peronie “C” w północnej części pętli.

w kierunku Os. Jasna II:

autobusy będą się zatrzymywały na dodatkowym tymczasowym peronie utworzonym w miejscu istniejącego parkingu dla samochodów osobowych w północnej części placu.

Linia  nr 46 (za wyjątkiem kursów na KAPRO)

Przystanek dla wysiadających oraz przystanek dla wsiadających będą zlokalizowane na dodatkowym tymczasowym peronie utworzonym w miejscu istniejącego parkingu dla samochodów osobowych w północnej części placu.

Linia nr 46 w kursach na KAPRO

Autobusy zatrzymywać się będą na dodatkowym przystanku zlokalizowanym na peronie “C” w północnej części pętli.

Linia  nr 48

Przystanek dla wysiadających oraz przystanek dla wsiadających będą zlokalizowane na dodatkowym tymczasowym peronie utworzonym w miejscu istniejącego parkingu dla samochodów osobowych w północnej części placu.

Komunikacja prywatna

Odjazdy autobusów przewoźników prywatnych będą odbywały się na dodatkowym tymczasowym peronie utworzonym w miejscu istniejącego parkingu dla samochodów osobowych w północnej części placu.

 

Zobacz schemat zmienionej organizacji odjazdów autobusów publicznego transportu zbiorowego na placu w Mościcach obowiązujący od dnia 31 marca 2023 roku przez okres trwania II etapu remontu placu.