ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Czasowa zmiana organizacji peronów na placu manewrowym w Mościcach od dnia 7 grudnia 2022 roku.

W związku z rozpoczęciem I etapu remontu placu manewrowego w Mościcach, od dnia 7 grudnia do odwołania ulega zmianie organizacja odjazdów autobusów publicznego transportu zbiorowego.

Odjazdy autobusów komunikacji miejskiej:

 

Linia  nr 0 (za wyjątkiem kursów na KAPRO)

Przystanek dla wysiadających oraz przystanek dla wsiadających będą zlokalizowane na dodatkowym tymczasowym peronie utworzonym w miejscu istniejącego parkingu dla samochodów osobowych w północnej części placu.

Linia nr 0 w kursach na KAPRO

Autobusy zatrzymywać się będą na dodatkowym przystanku zlokalizowanym po przeciwnej stronie jezdni peronu linii  nr 9 w sąsiedztwie kiosku.

Linia  nr 1

Przystanek dla wysiadających oraz przystanek dla wsiadających będą zlokalizowane na dodatkowym tymczasowym peronie utworzonym w miejscu istniejącego parkingu dla samochodów osobowych w północnej części placu.

Linia  nr 9

Przystanek dla wysiadających oraz przystanek dla wsiadających pozostają bez zmian.

Linia  nr 12

Przystanek dla wysiadających oraz przystanek dla wsiadających będą zlokalizowane na peronie linii nr 9.

Linia  nr 14

w kierunku Os. Zbylitowska Góra:

autobusy będą się zatrzymywały na dodatkowym przystanku zlokalizowanym po przeciwnej stronie jezdni peronu linii  nr 9 w sąsiedztwie kiosku.

w kierunku Os. Jasna II:

autobusy będą się zatrzymywały na peronie linii  nr 9.

Linia  nr 46 (za wyjątkiem kursów na KAPRO)

Przystanek dla wysiadających oraz przystanek dla wsiadających będą zlokalizowane na peronie linii nr 9.

Linia nr 46 w kursach na KAPRO

Autobusy zatrzymywać się będą na dodatkowym przystanku zlokalizowanym po przeciwnej stronie jezdni peronu linii  nr 9 w sąsiedztwie kiosku.

Linia  nr 48

Przystanek dla wysiadających oraz przystanek dla wsiadających będą zlokalizowane na peronie linii nr 9.

Odjazdy autobusów przewoźników prywatnych będą odbywały się na dodatkowym tymczasowym peronie utworzonym w miejscu istniejącego parkingu dla samochodów osobowych w północnej części placu.

 

Zobacz schemat zmienionej organizacji odjazdów autobusów publicznego transportu zbiorowego na placu w Mościcach obowiązujący od dnia 7 grudnia 2022 roku przez okres trwania I etapu remontu placu.