ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Czasowa zmiana przystanku na Os. Kolejowym w dniu 23.09.2020

Z powodu prowadzonych robót drogowych związanych z remontem ulicy Sportowej w dniu 23 września br. od godz. 11:00 do godz. 14:00 następuje czasowa zmiana przystanku na ul. Prusa.

Ww. przystanek zostaje przeniesiony o około 100 m w okolice skrzyżowania ulic: Św. Katarzyny i Prusa.

Autobusy komunikacji miejskiej obsługujące linię nr 33 kursować będą objazdem ulicami: Św. Katarzyny, Ogrodową i Kassali z pominięciem wjazdu w ulicę Prusa.