ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Informacja dotycząca możliwości zwrotu biletów okresowych.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że w związku z niepodpisaniem nowych porozumień międzygminnych z Gminą Tarnów, Gminą Lisia Góra, Gminą Pleśna i wynikającym z tego faktu zaprzestaniem od dnia 01.01.2021 r. obsługi linii komunikacyjnych nr 206, 208, 210, 213, 222, 224, 225, 227, 229 i 239 istnieje możliwość składania wniosków o zwrot za niewykorzystaną część biletu okresowego zakupionego na Tarnowską Kartę Miejską lub w aplikacjach mobilnych.

Zwroty biletów okresowych zapisanych:

1.Na Tarnowskiej Karcie Miejskiej będą realizowane, gdy karta plastikowa wraz z wnioskiem do Dyrektora ZDIK, zostanie przesłana za pośrednictwem poczty na adres Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie (ul. Bernardyńska 24,  33-100 Tarnów z dopiskiem Tarnowska Karta Miejska) lub wniosek wraz z kartą zostanie złożony osobiście w punkcie kasowym na ul. Krakowska 42 lub na ul. Brama Pilzneńska 3.

Wniosek do Dyrektora ZDIK (formularz wniosku) zawierający uzasadnienie przyczyny zwrotu, dane do korespondencji, informację o numerze rachunku bankowego, na który mają zostać przelane pieniądze, powinien zostać wysłany listem poleconym.

Zwrot pieniędzy za niewykorzystany bilet okresowy nastąpi za okres od daty 1 stycznia 2021 r. do dnia upływu ważności biletu. Karty zostaną odesłane na wskazany we wniosku adres korespondencyjny.

2. Na smartfonie zakupionych przez aplikacje mobilne zbiletem.pl, Mobilet  realizowane będą gdy wniosek do Dyrektora ZDIK (formularz wniosku) zawierający uzasadnienie przyczyny zwrotu, dane do korespondencji, nr biletu zakupionego w aplikacji, okres ważności biletu, zostanie wysłany listem poleconym na adres:

 

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24,  33-100 Tarnów


z dopiskiem bilet mobilny

lub e-mail na adres zdik@zdik.tarnow.pl (Wniosek należy podpisać kluczem kwalifikowanym lub profilem zaufanym)

Zwrot środków za niewykorzystany bilet okresowy zakupiony przez aplikację mobilną nastąpi za okres od daty 1 stycznia 2020 r. do dnia upływu ważności biletu na konto bankowe
z którego dokonana była płatność.

Informujemy, że z biletów okresowych zakupionych na linie 206, 208, 210, 213, 222, 224, 225, 227, 229, 239 od dnia 1 stycznia 2021 r. nie będzie można korzystać na liniach pokrywających się, ponieważ powyższe linie od tego dnia nie kursują.