ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Komunikacja miejska w rejonie cmentarzy w niedzielę 31 października 2021 r.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie w niedzielę 31 października 2021 r. uruchamia dodatkowe linie okolicznościowe (specjalne) C1, C2 oraz C5 do cmentarzy w Krzyżu, w Mościcach i w Klikowej.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C1” Szkotnik – Krzyska Cmentarz.

Dodatkowa linia C1 do cmentarza w Krzyżu będzie kursować z ul.Szkotnik ulicami: Al.Solidarności, Mickiewicza, Goldhammera, Sitki, Al. Matki Bożej Fatimskiej do cmentarza w Krzyżu. W drodze powrotnej kursy będą wykonywane przez ul.Krzyską, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza i Al.Solidarności. W obydwu kierunkach autobus linii C1 będzie się zatrzymywał na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Szkotnik odjedzie o godz. 8.00, ostatni autobus z przystanku Krzyska – Cmentarz odjedzie o godz. 17.20, łącznie w każdym z kierunków zostanie wykonane po 37 kursów. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii „C1”.

Zobacz przebieg trasy linii C1

Rozkład jazdy linii C1 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 30 października należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 30.10.2021 r., od dnia 30 października 2021 rozkład C1 na niedzielę 31.10.2021 r. będzie wyświetlany w podstawowej wersji rozkładowej jako rozkład linii C1 na dni świąteczne.

 

Linia okolicznościowa (specjalna) „C2” Sikorskiego –  Mościce Cmentarz.

Dodatkowa linia C2 do cmentarza w Mościcach będzie kursować z ul.Sikorskiego przez ul.Krakowską, Pułaskiego, Mościckiego, Kwiatkowksiego, Mościce-Plac, Czerwonych Klonów, Czerwoną, Sienkiewicza, Zaciszną do przystanku końcowego Czarna Droga – Cmentarz w sąsiedztwie wejścia do cmentarza w Mościcach. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii „C2” na wszystkich przystankach. W drodze powrotnej (ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Czerwonych Klonów, Mościce – Plac, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Sikorskiego) do ul.Sikorskiego  autobusy również będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Sikorskiego odjedzie o godz. 8.05, ostatni odjazd autobusu z przystanku Czarna Droga – Cmentarz odbędzie się o godz. 17.10, łącznie w każdym z kierunków zostanie wykonane po 27 kursów. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C2”.

Zobacz przebieg trasy linii C2

Rozkład jazdy linii C2 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 30 października należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 30.10.2021 r., od dnia 30 października 2021 rozkład C2 na niedzielę 31.10.2021 r. będzie wyświetlany w podstawowej wersji rozkładowej jako rozkład linii C2 na dni świąteczne.

 

Linia okolicznościowa (specjalna) „C5” Al.Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowa linia do cmentarza w Klikowej będzie kursować z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza, Al.Solidarności, Klikowską i Bajdy, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C5 obowiązują wszystkie przystanki . Rozkład jazdy linii C5 przewiduje wykonanie 6 kursów. Pierwszy kurs z Al. Jana Pawła II zostanie wykonany o godz. 8:00, ostatni kurs z przystanku Klikowa Cmentarz zostanie wykonany o godz.  17:30, łącznie w każdym z kierunków zostanie wykonane po 10 kursów. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C5”.

Zobacz przebieg trasy linii C5

Rozkład jazdy linii C5 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 30 października należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 30.10.2021 r., od dnia 30 października 2021 rozkład C5 na niedzielę 31.10.2021 r. będzie wyświetlany w podstawowej wersji rozkładowej jako rozkład linii C5 na dni świąteczne.

Ceny biletów i uprawnienia do ulg na liniach okolicznościowych (specjalnych) w dniu 31 października 2021 r.

W autobusach obsługujących linie C1, C2 i C5 w dniu 31.10.2021 obowiązują takie same ceny biletów oraz takie same uprawnienia do ulgowych  bezpłatnych przejazdów jak na wszystkich pozostałych liniach komunikacji miejskiej w Tarnowie.

Wszystkie pozostałe linie tarnowskiej komunikacji miejskiej w dniu 31.10.2021 kursują według rozkładów jazdy na dni świąteczne.

W niedzielę 31 października 2021 z uwagi na wprowadzone zmiany organizacji ruchu, na liniach 6, 12 i 14 zostaną zmienione trasy przejazdu w sąsiedztwie cmentarzy:

Linia nr 6:  autobusy w kierunku Krzyża będą kursować ulicami Nowodąbrowską i Jaracza, pomijany będzie odcinek trasy od al. Matki Bożej Fatimskiej do ul. Jaracza, trasa powrotna tej linii pozostaje bez zmian.

Linia nr „12” z ul. Ablewicza w kierunku Mościc będzie kursować od ulicy Krakowskiej ulicami Czarna Droga, Norwida i Sienkiewicza z pominięciem odcinka ulicy Czarna Droga od Norwida do Zbylitowskiej, ulicy Zbylitowskiej i odcinka ulicy Sienkiewicza od ulicy Zbylitowskiej do ulicy Norwida. W kursach wykonywanych z Mościc w kierunku ul. Ablewicza trasa linii 12 nie ulega zmianie.

Linia nr „14” z Os. Zbylitowska Góra w kierunku Mościc i Al. Jana Pawła II będzie kursować przez ul. Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej. W kursach wykonywanych z Al. Jana Pawła II w kierunku Os. Zbylitowska Góra trasa linii 14 nie ulega zmianie.