ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Komunikacja miejska w rejonie cmentarzy w sobotę 31 października oraz w poniedziałek 2 listopada 2020 r.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie w dniach 31 października i  2 listopada 2020 r. uruchamia dodatkowe linie okolicznościowe (specjalne) C1, C2 oraz C5 do cmentarzy w Krzyżu, w Mościcach i w Klikowej.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C1” Szkotnik – Krzyska Cmentarz.

Dodatkowa linia C1 do cmentarza w Krzyżu będzie kursować z ul.Szkotnik ulicami: Al.Solidarności, Mickiewicza, Goldhammera, Sitki, Al. Matki Bożej Fatimskiej do cmentarza w Krzyżu. W drodze powrotnej kursy będą wykonywane przez ul.Krzyską, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza i Al.Solidarności. W obydwu kierunkach autobus linii C1 będzie się zatrzymywał na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Szkotnik odjedzie o godz. 8.23, ostatni autobus z przystanku Krzyska – Cmentarz odjedzie o godz. 14.23. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii „C1”.

Zobacz przebieg trasy linii C1

Rozkład jazdy linii C1 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 31 października należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 31.10.2020 r.

 

Linia okolicznościowa (specjalna) „C2” Sikorskiego –  Mościce Cmentarz.

Dodatkowa linia C2 do cmentarza w Mościcach będzie kursować z ul.Sikorskiego przez ul.Krakowską, Pułaskiego, Mościckiego, Kwiatkowksiego, Mościce-Plac, Czerwonych Klonów, Czerwoną, Sienkiewicza, Zaciszną do przystanku końcowego Czarna Droga – Cmentarz w sąsiedztwie wejścia do cmentarza w Mościcach. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii „C2” na wszystkich przystankach. W drodze powrotnej (ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Czerwonych Klonów, Mościce – Plac, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Sikorskiego) do ul.Sikorskiego  autobusy również będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Sikorskiego odjedzie o godz. 8.50, ostatni odjazd autobusu z przystanku Czarna Droga – Cmentarz odbędzie się o godz. 17.05. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C2”.

Zobacz przebieg trasy linii C2

Rozkład jazdy linii C2 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 31 października należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 31.10.2020 r.

 

Linia okolicznościowa (specjalna) „C5” Al.Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowy autobus do cmentarza w Klikowej będzie kursował z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza, Al.Solidarności, Klikowską i Bajdy, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C5 obowiązują wszystkie przystanki za wyjątkiem przystanku Mickiewicza – Teatr. Rozkład jazdy linii C5 przewiduje wykonanie 6 kursów. Pierwszy kurs z Al. Jana Pawła II zostanie wykonany o godz. 9:40, ostatni kurs z przystanku Klikowa Cmentarz zostanie wykonany o godz.  15:25, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C5.

Zobacz przebieg trasy linii C5

Rozkład jazdy linii C5 dostępny jest na stronie komunikacja.tarnow.pl w zakładce Rozkład jazdy komunikacji miejskiej, przed dniem 31 października należy wcześniej wybrać w prawym górnym rogu strony wersję rozkładu obowiązującą od dnia 31.10.2020 r.

Ceny biletów i uprawnienia do ulg na liniach okolicznościowych (specjalnych) w dniach 31 października oraz 2 listopada 202 r.

W autobusach obsługujących linie C1, C2 i C5 w dniach 31.10.2020 i 02.11.2020 obowiązują takie same ceny biletów oraz takie same uprawnienia do ulgowych  bezpłatnych przejazdów jak na wszystkich pozostałych liniach komunikacji miejskiej w Tarnowie.

Wszystkie pozostałe linie tarnowskiej komunikacji miejskiej w dniu 31.10.2020 kursują według rozkładów jazdy na soboty a w dniu 02.11.2020 według planowanych rozkładów jazdy na dni robocze.

W sobotę 31 października 2020 z uwagi na wprowadzone zmiany organizacji ruchu, na liniach 6, 14, 31, 206, 208, 224 i 225 zostaną zmienione trasy przejazdu w sąsiedztwie cmentarzy:

Linie nr 6 i 206  autobusy w kierunku Krzyża będą kursować ulicami Nowodąbrowską i Jaracza, wykonując wcześniej wjazd kieszeniowy ulicą Krzyską do przystanku Krzyska – Cmentarz I, pomijany będzie odcinek trasy od ul. Spokojnej do ul. Jaracza, trasy powrotne tych linii bez zmian.

Linia nr „14” z Os. Zbylitowska Góra w kierunku Mościc i Al. Jana Pawła II będzie kursować przez ul. Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej. W kursach wykonywanych z Al. Jana Pawła II w kierunku Os. Zbylitowska Góra trasa linii 14 nie ulega zmianie.

Linia nr „224” z Mościc w kierunku Zbylitowskiej Góry i Zgłobic autobusy obsługujące tą linię będą kursować ulicą Sienkiewicza i Zbylitowską z pominięciem przejazdu ulicami Zaciszną i Czarna Droga, trasa w kierunku Mościc nie ulega zmianie.

Linie nr „31”, „208”, „225” i „227”  autobusy wykonujące kursy z Góry Św. Marcina w kierunku Al. Jana Pawła i Szpitala Św. Łukasza (na linii nr 31) oraz w kierunku ul. Pułaskiego (na liniach 208, 225 i 227), w związku ze zmianą organizacji ruchu, będą kursować ulicami Małeckiego, Stanisza, Dąbrowskiego i Konarskiego z pominięciem przejazdu ulicą Tuchowską na odcinku od ul. Małeckiego do ul. Narutowicza. Autobusy będą zatrzymywały się na przystanku Konarskiego Sąd zamiast na pomijanym przystanku Tuchowska – Cmentarz. Trasa linii 31 w kursach w kierunku Góry Św. Marcina oraz trasy linii 208, 225 i 227 w kierunku  Tarnowca nie ulegają zmianie.

W poniedziałek 2 listopada 2020 roku będzie już obowiązywała stała organizacja ruchu a linie nr 6, 14, 31, 206, 208, 224 i 225 będą kursować po trasach zaplanowanych w rozkładach jazdy.