ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

Dzisiaj rozpoczynają się konsultacje projektu “Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa”. Mieszkańcy miasta mają możliwość zgłoszenia swoich uwag i opinii do projektu Planu.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w procesie konsultacji społecznych. Uwagi, wnioski, opinie, itp. do projektu “Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa”  można zgłaszać w terminie od 12 kwietnia 2022 r. do 13 maja 2022 r. w następujących formach:

  1. Podczas spotkań konsultacyjnych:
    • spotkanie w formie zdalnej na platformie MS Teams w dniu 21 kwietnia 2022 roku, rozpoczęcie spotkania o godz. 17:00, link do spotkania: https://tiny.pl/92j74
    • spotkanie stacjonarne w dniu 26 kwietnia 2022 roku, rozpoczęcie spotkania o godz. 17:00, miejsce spotkania w Izbie Przemysłowo-Handlowej przy ul. Słonecznej 32/9 w Tarnowie.
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konsultacje.pzmm@zdik.tarnow.pl z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Formularz konsultacyjny można pobrać klikając na link Formularz zgłaszania uwag do Projektu Planu

Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa, zawierająca projekt planu, dostępna jest poniżej.

Uchwała nr LXII/620/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa

Wykonawcą “Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa” jest – na zlecenie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie – krakowska firma Via Vistula Sp. z o.o.

Zapraszamy wszystkich tarnowian do aktywnego udziału w procesie konsultacji społecznych.