ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Linia nr 14 – wyniki ankiety – zmiana rozkładu jazdy

W dniach od 25 stycznia do 5 lutego 2021 roku na stronie komunikacja.tarnow.pl udostępniona została ankieta, w której każda zainteresowana osoba mogła wypowiedzieć się odnośnie przebiegu trasy linii nr 14.

Na wniosek osób dojeżdżających z Mościc w sąsiedztwo Zakładów Mechanicznych oraz ul. Kochanowskiego, od dnia 3 października 2020 roku zmieniona została trasa linii nr 14. Obecna trasa tej linii obejmuje przejazd autobusów ulicami Rozwojową i Kochanowskiego, wskutek zmiany trasy przejazdu pominięte zostały przystanki przy ul. Mościckiego na odcinku od ulicy Rozwojowej do ul. Pułaskiego, przystanki te obsługuje obecnie linia nr 1.

Wobec przekazywanych do ZDiK wniosków i uwag głównie osób korzystających z pomijanych przystanków przy ul. Mościckiego odnośnie przywrócenia poprzednio obowiązującej trasy linii nr 14, ZDiK w celu pozyskania szerszej opinii użytkowników zwrócił się z prośbą o opinię do Rad Osiedli obszarowo obejmujących przebieg trasy linii nr 14 jak również opublikował ogólnodostępną ankietę.

W ankiecie proponowane zostały 4 warianty rozwiązania:

wariant 1: pozostawienie bez zmian obecnego przebiegu trasy linii nr 14,

wariant 2: pozostawienie obecnego przebiegu linii nr 14 tylko w dni robocze w godzinach szczytów przewozowych, pozostałe kursy w dni robocze oraz wszystkie kursy w soboty i w dni świąteczne powrót do poprzedniej trasy,

wariant 3: pozostawienie obecnego przebiegu linii nr 14 w dni robocze w godzinach szczytów przewozowych oraz w połowie pozostałych kursów, pozostałe kursy w dni robocze oraz wszystkie kursy w soboty i w dni świąteczne powrót do poprzedniej trasy,

wariant 4: pozostawienie obecnego przebiegu linii nr 14 w dni robocze w godzinach szczytów przewozowych oraz w połowie pozostałych kursów w dni robocze, soboty i dni świąteczne, pozostałe kursy w dni robocze, w soboty i w dni świąteczne powrót do poprzedniej trasy.

W ankiecie zostało oddanych łącznie 604 głosy.

wariant 1: oddano 254 głosy       tj. 42,05%

wariant 2: oddano 287 głosów   tj. 47,52%

wariant 3: oddano 22 głosy        tj.   3,64%

wariant 4: oddano 41 głosów     tj.   6,79%

 

Po uwzględnieniu opinii Rad Osiedli oraz wyników ankiety podjęta została decyzja o dokonaniu zmian w rozkładzie jazdy linii nr 14 w kształcie opisanym w wariancie nr 2 ankiety. ZDiK przygotowuje projekt nowego rozkładu jazdy linii nr 14, przewidywany termin wprowadzenia zmian rozkładowych to 6 marca 2021 roku.