ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Nieczynny przystanek 16 Pułku Piechoty – Dęby Katyńskie od dnia 2 sierpnia 2022 r na czas remontu zatoki autobusowej

 

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że od dnia 2 sierpnia 2022 r. rozpocznie się remont zatoki autobusowej na przystanku 16 Pułku Piechoty – Dęby Katyńskie. Na czas remontu ww. przystanek będzie wyłączony z użytkowania.

Autobusy obsługujące linie nr 3, 30, 41, 46 i 48 będą zatrzymywały się na następnym przystanku na trasach ich linii, którym jest końcowy przystanek Pętla Jasna II.

Autobusy obsługujące linie nr 14 i 33 będą zatrzymywały się na dodatkowym tymczasowym przystanku zastępczym zlokalizowanym przy ul. 16 Pułku Piechoty o około 150 m dalej w kierunku ul. Nowodąbrowskiej, w sąsiedztwie pętli Jasna II, ten dodatkowy zastępczy przystanek będzie obowiązywał tylko dla linii 14 i 33, autobusy pozostałych linii na nim się nie będą zatrzymywały.

Przystanek 16 Pułku Piechoty – Dęby Katyńskie będzie przywrócony do użytkowania po zakończeniu remontu zatoki autobusowej.