Zarząd Dróg i Komunikacji logo
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE
Szukaj
Close this search box.

Nowe uprawnienia do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Tarnowie obowiązujące od dnia 14 stycznia 2020 r.

Na mocy uchwały nr XXII/242/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2019 roku, która wejdzie w życie od dnia 14 stycznia 2020 roku, w autobusach komunikacji miejskiej w Tarnowie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów uzyskają nowe grupy osób. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów od dnia 14.01.2020 r. będą przysługiwały dla uczniów szkół podstawowych działających na terenie gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, dla dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa, dla pracowników MOPS oraz wybranych jednostek Gminy Miasta Tarnowa podczas wykonywania czynności służbowych.

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych działających na terenie gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, dotyczą uczniów szkół podstawowych działających na terenie Gminy Tarnów, Gminy Pleśna oraz Gminy Lisia Góra. Uczniowie tych szkół podstawowych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami tarnowskiej komunikacji miejskiej na identycznych zasadach jak uczniowie szkół podstawowych działających na terenie miasta Tarnowa tj. na podstawie Tarnowskiej Karty Miejskiej z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu ewentualnie na podstawie legitymacji szkolnej.

Pozostałe grupy osób, które uzyskały uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, będą mogły korzystać z przysługujących im uprawnień na podstawie Tarnowskiej Karty Miejskiej, na której będzie zakodowane przysługujące uprawnienie.