ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Objazd na trasach linii nr 5 i 6 w sobotę 16 października 2021 r. od godz. 7:00 do godz. 13:00.

Zarząd Drg i Komunikacji w Tarnowie informuje pasażerów linii nr 5 i 6 korzystających z przystanków przy ul. Krzyskiej, że w sobotę 16 października 2021 r. w przedziale czasu pomiędzy godz. 7:00 a godz. 13:00 będzie wykonywany poprzeczny przekop przez ul. Krzyską pomiędzy na odcinku pomiędzy Al. Matki Bożej Fatimskiej a cmentarzem. Z tego powodu z uwagi na występujące utrudnienia przejazdu dla autobusów, wyznaczony został objazd na trasach linii nr 5 i 6.

Autobusy linii nr 5 w kursach wykonywanych w kierunku ul. Pułaskiego będąą od sygnalizacji świetlnej na ul. Krzyskiej wykonywać przejazd trasą objazdu ulicami Spokojną i Nowodąbrowską do Al. Matki Bożej Fatimskiej. Na trasie objazdu linii nr 5 obowiązują przystanki przy ul. Spokojnej i przy ul. Nowodąbrowskiej. Pomijane przystanki na trasie linii nr 5:

  • Krzyska 06 – Cmentarz II,
  • Krzyska 04 – Cmentarz I,
  • Krzyska 02 – Fatimskiej.

Autobusy linii nr 6 w kursach wykonywanych w kierunku ul. Wiśniowej będą wykonywać przejazd trasą objazdu od Al. Matki Bożej Fatimskiej ulicami Nowodąbrowską i Spokojną do ul. Krzyskiej. Na trasie objazdu obowiązują przystanki przy ul. Nowodąbrowskiej i przy ul. Krzyskiej. Pomijane przystanki na trasie linii nr 6:

  • Krzyska 01 – Fatimskiej,
  • Krzyska 03 – Cmentarz I.

W przypadku wcześniejszego zakończenia robót, autobusy wcześniej powrócą na swoje podstawowe trasy.