ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Przywrócenie “normalnej” obsługi linii komunikacji miejskiej na okres od 10 do 16 stycznia 2022 roku.

Z uwagi na powrót nauki stacjonarnej w szkołach od 10 stycznia 2022 roku, Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie na okres od 10 do 16 stycznia 2022 roku przywraca “normalną” obsługę wszystkich linii komunikacyjnych.

Wcześniej dokonane zmiany w obsłudze linii obejmowały obsługę linii komunikacyjnych wg rozkładów jazdy specjalnych zastępczych na okres od 3 do 28 stycznia b.r. Na czas powrotu uczniów do nauki stacjonarnej, przez okres tygodnia (do rozpoczęcia ferii zimowych) przywrócona zostaje “normalna” obsługa linii. W późniejszym okresie na czas ferii tj. od 17 do 30 stycznia 2022 roku wszystkie linie komunikacji miejskiej w Tarnowie będą obsługiwane według rozkładów jazdy specjalnych (zastępczych).

Na wszystkich przystankowych rozkładach jazdy są zamieszczone rozkłady jazdy specjalne – zastępcze, rozkłady te są dostępne są również na naszej stronie internetowej po wybraniu wersji rozkładowej obowiązującej od dnia 03.01.2022 roku.