ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Tymczasowa zmiana przystanków na Os. Kolejowym

Z powodu prowadzonych robót drogowych związanych z remontem ulicy Warsztatowej i wynikającym z tego brakiem możliwości wyjazdu autobusu z ul. Sportowej na ul. Warsztatową od dnia 15 marca br. od godz. 12:00 do odwołania następuje czasowa zmiana przystanków przy ul. Prusa i ul. Sportowej.

Autobusy komunikacji miejskiej kursować będą objazdem ulicami: Św. Katarzyny, Ogrodową i Kassali z pominięciem wjazdu w ul. Prusa i Sportową.

Przystanki tymczasowe będą zlokalizowane przy ul. Św. Katarzyny (w rejonie skrzyżowania z ul. Prusa) oraz przy ul. Warsztatowej (pomiędzy ul. Kassali i ul. Sportową).