ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Zakończenie objazdu na trasach linii 5, 6, 9, 14, 24, 31, 33 i 41 wynikającego z remontu ulicy Krasińskiego od dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje pasażerów linii 5, 6, 9, 14, 24, 31, 33 i 41, że od dnia 29 kwietnia 2022 przywrócone zostaje kursowanie ww. linii ulicą Krasińskiego wraz z obsługą przystanku Krakowska – Plac Kościuszki.  Objazd na trasie ww. linii był spowodowany nieprzejezdnością ulicy Krasińskiego na odcinku od ulicy Mościckiego do ulicy Krakowskiej, co wynikało z prowadzonych prac remontowych na tym odcinku.