ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Zmiana rozkładów jazdy linii 0, 3, 11 i 30 od dnia 29 października 2022 r.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że od dnia 29 października 2022 roku ulegają zmianie rozkłady jazdy linii nr 0, 3, 11 i 30. Dokonane zmiany rozkładowe wynikają z uwag i wniosków, jakie zostały przesłane do ZDiK w ramach ogłoszonej możliwości składania uwag w miesiącu wrześniu 2022 roku.

W odniesieniu do linii 0, 3, 11 i 30 łącznie zostało zgłoszonych 56 uwag, 42 spośród nich zostało uwzględnionych i wprowadzone one zostały do nowych rozkładów obowiązujących od dnia 29 października 2022 r.

Z nowym rozkładem jazdy linii 0, 3, 11 lub 30 można zapoznać się wskazując w internetowym rozkładzie jazdy daną linię i konkretny przystanek a następnie wybierając rozkład jazdy obowiązujący od dnia 29.10.2022 r.