ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Zmiana rozkładów jazdy linii 12, 31 i 33 od dnia 10 grudnia 2022 r.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że od dnia 10 grudnia 2022 roku ulegają zmianie rozkłady jazdy linii nr 12, 31 i 33. Dokonane zmiany rozkładowe wynikają z uwag i wniosków, jakie zostały przesłane do ZDiK w ramach ogłoszonej możliwości składania uwag w miesiącu wrześniu 2022 roku.

Z nowym rozkładem jazdy linii 12, 31 i 33 można zapoznać się wskazując w internetowym rozkładzie jazdy daną linię i konkretny przystanek a następnie wybierając rozkład jazdy obowiązujący od dnia 10.12.2022 r.