ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Zmiana rozkładów jazdy linii kursujących na terenie Gminy Tarnów

Od dnia 1 czerwca 2020 r. ulegają zmianie rozkłady jazdy linii nr 3, 208, 210, 224, 225, 227, 229 i 239. Zmiany dokonane na liniach w uzgodnieniu z Gminą Tarnów mają na celu dostosowanie oferty przewozowej do faktycznego zapotrzebowania na przewozy.

Linia nr 3

Od dnia 1 czerwca b.r. w dni świąteczne w porównaniu do obecnie obowiązującego rozkładu jazdy nie będą wykonywane do Białej i z Białej pierwszy i ostatni kurs.

Linia nr 208

Od dnia 1 czerwca b.r. nie będzie wykonywany we wszystkie dni kurs po godz. 21:00 z Tarnowa do Łękawki oraz o godz. 22:00 z Łękawki do Tarnowa. Dodatkowo w dni świąteczne w porównaniu do obecnie obowiązującego rozkładu jazdy nie będą wykonywane pierwszy i ostatni kurs.

Linia nr 210

Od dnia 1 czerwca b.r. w rozkładzie jazdy na dni robocze nie będą uwzględnione kursy wykonywane do przystanku Wola Rzędzińska – Droga do Zaczarnia.

Linia nr 224

Od dnia 1 czerwca b.r. w dni świąteczne w porównaniu do obecnie obowiązującego rozkładu jazdy nie będzie wykonywane do Mościc i z Mościc pierwszy kurs oraz kurs nocny do Zbylitowskiej Góry o godz. 23:30 i ze Zbylitowskiej Góry o godz. 23:50.

Dodatkowo na terenie Mościc ulegnie zmianie przebieg trasy linii nr 224. Autobusy tej linii na terenie Mościc będą kursowały w obydwu kierunkach ulicami Sienkiewicza i Zbylitowską zamiast jak obecnie ulicami Sienkiewicza i Czerwoną. W kursach wykonywanych przez ul. Armii Krajowej autobusy będą się zatrzymywały na dwóch nowych przystankach przy ul. Armii Krajowej.

Linia nr 225

Od dnia 1 czerwca b.r. w porównaniu do obecnie obowiązującego rozkładu jazdy nie będą wykonywane w dni świąteczne pierwszy i ostatni kurs do Kłokowej i z Kłokowej.

Linia nr 227

Od dnia 1 czerwca b.r. w porównaniu do obecnie obowiązującego rozkładu jazdy nie będą wykonywane w dni świąteczne pierwszy i ostatni kurs do Zawady i z Zawady.

Linia nr 229

Od dnia 1 czerwca b.r. w porównaniu do obecnie obowiązującego rozkładu jazdy nie będzie wykonywany w dni świąteczne ostatni kurs po godz. 23:00.

Linia nr 239

Od dnia 1 czerwca b.r. w porównaniu do obecnie obowiązującego rozkładu jazdy w dni świąteczne nie będzie wykonywany pierwszy kurs do Błonia i z Błonia oraz kurs po godz. 18:00 z Tarnowa i po godz. 19:00 z Błonia.

Ze szczegółami nowych rozkładów jazdy można przed ich wejściem w życie zapoznać się wybierając w rozkładzie jazdy danej linii odjazdy z konkretnego przystanku i zaznaczając w oknie wyboru rozkład ważny od 01.06.2020 r.

Na wszystkich zmienianych liniach komunikacyjnych sukcesywnie zamieszczany jest nowy typ dnia w rozkładach jazdy tzw. Specjalny/Zastępczy, docelowo będzie on uwzględniony na wszystkich liniach komunikacyjnych. Rozkład ten będzie mógł być obsługiwany czasowo w sytuacjach wyjątkowych – awaryjnych, a ewentualna jego obsługa będzie wcześniej ogłaszana przez ZDiK.