ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Zmiana rozkładów jazdy linii nr 0, 1, 2, 3, 11, 12 i 30 od dnia 12 września 2022 roku.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że od dnia 12 września 2022 roku ulegają zmianie rozkłady jazdy linii komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 3, 11, 12 i 30. W nowych rozkładach jazdy tych linii od 12 września b.r. we wszystkie typy dni tj. w dni robocze, w soboty i w dni świąteczne nastąpią zmiany w ilości wykonywanych kursów.

Przede wszystkim w soboty i dni świąteczne a także w dni robocze poza szczytami przewozowymi na liniach 0, 1, 3, 11, 12 i 30będzie wykonywana zmniejszona ilość kursów. Szczegółowa metodyka wprowadzanych zmian jak również powody ich wdrażania opisane są tutaj.

Nowe rozkłady jazdy linii nr 0, 1, 2, 3, 11, 12 i 30 będą zamieszczane na przystankach na trasach tych linii a obecnie przed 12 września b.r. są już dostępne w internetowym rozkładzie jazdy w zakładce Rozkład Jazdy -> Komunikacja miejska , gdzie po wybraniu interesującej nas linii oraz wskazaniu konkretnego przystanku można wybrać rozkład obowiązujący od 12.09.2022.