ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Zmiana rozkładów jazdy linii nr 5, 6, 9, 14, 24 i 31 oraz zmiany powakacyjne od dnia 1 września 2022 roku.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że od dnia 1 września 2022 roku ulegają zmianie rozkłady jazdy linii komunikacji miejskiej nr 5, 6, 9, 14, 24 i 31. W nowych rozkładach jazdy tych linii od 1 września b.r. we wszystkie typy dni tj. w dni robocze, w soboty i w dni świąteczne nastąpią zmiany w ilości wykonywanych kursów.

Przede wszystkim w soboty i dni świąteczne a także w dni robocze poza szczytami przewozowymi na ww. liniach będzie wykonywana zmniejszona ilość kursów. Szczegółowa metodyka wprowadzanych zmian jak również powody ich wdrażania opisane są tutaj.

Nowe rozkłady jazdy linii nr 5, 6, 9, 14, 24 i 31 będą zamieszczane na przystankach na trasach tych linii a obecnie przed 1 września b.r. są już dostępne w internetowym rozkładzie jazdy w zakładce Rozkład Jazdy -> Komunikacja miejska , gdzie po wybraniu interesującej nas linii oraz wskazaniu konkretnego przystanku można wybrać rozkład obowiązujący od 01.09.2022.

 

Dodatkowo od dnia 1 września 2022 roku, w związku z zakończeniem wakacji, przywrócona zostaje obsługa kursów zawieszanych na niektórych liniach na okres wakacyjny. Takie kursy opatrzone na przystankowych rozkładach jazdy oznaczeniem “W – nie kursuje w okresie wakacji” występują na liniach nr 1, 14, 24, 34 i i46.