ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Zmiana trasy linii 6, 12 14 i 34 w rejonie cmentarzy w dniu 1 listopada 2022 r.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że w dniu 1 listopada 2022 r. ze względu na zmianę organizacji ruchu, na liniach 6, 12, 14 oraz 34 zostaną zmienione trasy przejazdu w sąsiedztwie cmentarzy:

Linie nr 6  autobusy w kierunku Krzyża będą kursować ulicami Nowodąbrowską i Jaracza pomijając przejazd ulicą Krzyską na odcinku od Al. Matki Bożej Fatimskiej do ul Jaracza, dalsza trasa tej linii od ul. Wiśniowej w kierunku ul. Pułaskiego pozostaje bez zmian.

Linia nr „12” z ul. Ablewicza w kierunku Mościc będzie kursować od ulicy Krakowskiej ulicami Czarna Droga, Norwida i Sienkiewicza z pominięciem odcinka ulicy Czarna Droga od Norwida do Zbylitowskiej, ulicy Zbylitowskiej i odcinka ulicy Sienkiewicza od ulicy Zbylitowskiej do ulicy Norwida. W kursach wykonywanych z Mościc w kierunku ul. Ablewicza trasa linii 12 nie ulega zmianie.

Linia nr „14” z Os. Zbylitowska Góra w kierunku Mościc i Al. Jana Pawła II będzie kursować przez ul. Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej. W kursach wykonywanych z Al. Jana Pawła II w kierunku Os. Zbylitowska Góra trasa linii 14 nie ulega zmianie.

Linia nr „34” w kierunku Os. Nauczycielskiego będzie kursować ulicą Lwowską z pominięciem przejazdu łącznikiem pomiędzy parkingiem P&R i Szpitalem Św. Łukasza. Na trasie przejazdu pomijany będzie przystanek Lwowska – cmentarz, w zastępstwie pomijanego przystanku autobusy będą się zatrzymywały na przystanku Lwowska – MPK. W kursach wykonywanych z Os. Nauczycielskiego w kierunku ul. Do Huty trasa linii 34 nie ulega zmianie.