ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Zmiana w obsłudze sieci linii komunikacji miejskiej w okresie od dnia 3 do 28 stycznia 2022 roku.

W związku z wprowadzonym systemem nauki zdalnej we wszystkich typach szkół oraz z okresem ferii zimowych przypadającym dla uczniów szkół w Małopolsce od 17 do 28 stycznia 2022 roku notowane są obecnie oraz przewidywane są w miesiącu styczniu 2022 roku zdecydowanie mniejsze ilości przewożonych pasażerów autobusami komunikacji miejskiej w Tarnowie. W celu dostosowania oferty przewozowej do faktycznego zapotrzebowania na przewozy, od dnia 3 stycznia 2022 roku do dnia 28 stycznia 2022 roku wszystkie linie komunikacji miejskiej w Tarnowie będą obsługiwane według rozkładów jazdy specjalnych (zastępczych).

Na wszystkich przystankowych rozkładach jazdy są zamieszczone rozkłady jazdy specjalne – zastępcze, rozkłady te są dostępne są również na naszej stronie internetowej po wybraniu wersji rozkładowej obowiązującej od dnia 03.01.2022 roku.