ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Zmiany dotyczące funkcjonowania Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie od dnia 13 lipca 2020 roku.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, iż od dnia 13 lipca 2020 r. zostają odwołane ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą interesantów przez  Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

W trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i naszych pracowników prosimy  o zachowanie szczególnych środków ostrożności, liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczaniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Interesant przebywający w budynku ZDiK zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika.

Jednocześnie przypominamy, iż Kasy biletowe zlokalizowane przy ul. Krakowskiej 42  oraz ul. Brama Pilzneńska 3 są czynne.

We wszelkich sprawach można kontaktować się z pracownikami ZDiK telefonicznie w godzinach pracy pod niżej wskazanymi numerami telefonów:

Dziennik podawczy – 14 688 31 00, 14 688 31 01

Dział zamówień publicznych i środków pomocowych – 14 688 31 14, 14 688 31 09,

Dział Organizacji Transportu Publicznego – 14 688 31 03, 14 688 31 04,

Dział Utrzymania i Eksploatacji Pasa Drogowego – 14 688 31 29, 14 688 31 32, 14 688 31 48,

Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów – 14 688 31 25, 14 688 31 35,

Dział Realizacji Inwestycji i Remontów – 14 688 31 08, 14 688 31 33,

Dział Organizacji Ruchu Drogowego – 14 688 31 51, 14 688 31 53,

Dział finansowo księgowy – 14 688 31 07,

Dział kontroli i windykacji – 14 688 31 05,

Dział Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego – 14 688 31 11, 14 688 31 43, 14 688 31 30.