ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Zmiany w obsłudze linii 1, 9, 31, 33, 34 i 44 wynikające z uruchomienia północnej jezdni przebudowywanej ulicy Lwowskiej.

W dniu 14 maja 2021 roku od godz. 11:00 została oddana do użytkowania  nowo wybudowana północna jezdnia ulicy Lwowskiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do Szpitala Św. Łukasza. Obecnie będą trwały prace modernizacyjne na południowej jezdni, którą do tej pory odbywał się ruch kołowy.

Wprowadzone zmiany w organizacji ruchu spowodowały zmiany w lokalizacji przystanków a tym samym miejsc zatrzymywania się autobusów linii nr 1, 9, 31, 33, 34 i 44. Z chwilą oddania do użytkowania nowej jezdni, autobusy linii nr 31 powróciły na swoja podstawową trasę z przystankiem końcowym przy Szpitalu Św. Łukasza.

Przystanek nr 501 Lwowska – Okrężna został przesunięty tymczasowo w sąsiedztwo północnej jezdni ulicy Lwowskiej, na tym przystanku będą zatrzymywały się autobusy linii nr 1, 9, 31, 33 i 44 wykonujące kursy w kierunku Szpitala Św. Łukasza, autobusy linii nr 1 w kursach wykonywanych w kierunku Al. Jana Pawła II oraz autobusy linii nr 34 w kursach wykonywanych w kierunku Os. Nauczycielskiego.

Przystanek nr 171 Lwowska – Cmentarz został przesunięty tymczasowo w sąsiedztwo północnej jezdni ulicy Lwowskiej, na tym przystanku będą zatrzymywały się autobusy: linii nr 34 w kursach wykonywanych w kierunku Os. Nauczycielskiego.

Przystanek nr 1 Lwowska – Rzędzin został przesunięty w swoje nowe docelowe miejsce tj. za skrzyżowanie ulicy Lwowskiej z ulicą Heleny Marusarz, na tym przystanku będą zatrzymywały się autobusy linii:

  • nr 1 w kursach wykonywanych w kierunku Al. Jana Pawła II,
  • nr 9 w kursach wykonywanych w kierunku Mościc,
  • nr 33 w kursach wykonywanych w kierunku Os. Koszyckiego,
  • nr 34 w kursach wykonywanych w kierunku ul. Do Huty,
  • nr 44 w kursach wykonywanych w kierunku FRITAR-u.

Przystanek ten z uwagi na zmienioną lokalizację nie będzie już ujęty w przebiegach tras linii nr 31 w kierunku Góry Św. Marcina oraz linii nr 1 w kierunku Mościc.