ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Aktualności

Objazd na trasie linii nr 14 w dniach 31.01-03.02.2022 r.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuję, że z powodu wycinki drzew przy ul. Pasterskiej, prowadzonej przez Nadleśnictwo Gromnik w dniach od 31.01 – 03.02.2022 r. w godz. od 07:00 do 16:00 obowiązywał będzie objazd na trasie linii nr 14.

POWSTANIE NOWY PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

W listopadzie ubiegłego roku podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, a firmą Via Vistula, której efektem będzie powstanie nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Tarnowie. Jest to dokument, sporządzony