ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Aktualności

Zmiana cen biletów od 5 stycznia 2021 r.

Od dnia 5 stycznia 2021 r. zmianie ulega cena biletów jednorazowych oraz karnetów 5-cio przejazdowych za przejazdy autobusami w komunikacji miejskiej w Tarnowie. Dopłaty do biletów zakupionych przed dniem obowiązywania nowego cennika dostępne

Informacja dotycząca możliwości zwrotu biletów okresowych.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że w związku z niepodpisaniem nowych porozumień międzygminnych z Gminą Tarnów, Gminą Lisia Góra, Gminą Pleśna i wynikającym z tego faktu zaprzestaniem od dnia 01.01.2021 r. obsługi linii

Koniec objazdu linii nr 2, 9, 12 i 30

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, iż od dnia 17 grudnia 2020 r. (czwartek) w związku z zakończeniem remontu ul. Bernardyńskiej, autobusy linii nr 2, 9, 12 i 30 powracają na swoje podstawowe trasy.

Skrócenie trasy linii nr 31

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, iż od dnia 17 grudnia 2020 r. (czwartek) w związku z zamknięciem wjazdu z ul. Marusarz do ul. Lwowskiej, trasa linii nr 31 zostaje skrócona do przystanku Marusarz 02 – Środkowa.