ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Aktualności

POWSTANIE NOWY PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

W listopadzie ubiegłego roku podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, a firmą Via Vistula, której efektem będzie powstanie nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Tarnowie. Jest to dokument, sporządzony zgodnie z wytycznymi unijnymi, określający wizję,